Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступників, які претендують на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (2021–2022 н.р.)

Спеціальність

На основі повної загальної середньої освіти

На основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра

бюджетна конкурсна пропозиція

небюджетна конкурсна

пропозиція

051 Економіка

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова і література

2. Історія України

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

081 Право

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

1. Українська мова і література

2. Історія України

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

075 Маркетинг

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова і література

2. Математика

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова і література

2. Історія України

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

101 Екологія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Історія України

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

183 Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Історія України

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

201 Агрономія

1. Українська мова

2. Біологія

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Історія України

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

206 Садово-паркове господарство

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

133 Галузеве машинобудування

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Історія України

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

126 Інформаційні системи та технології

208 Агроінженерія

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

274 Автомобільний транспорт

1. Українська мова

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова

2. Історія України

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма навчання)

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Творчий конкурс

1. Українська мова і література

2. Математика

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища»)

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Творчий конкурс

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

242 Туризм

1. Українська мова і література

2. Іноземна мова

3. Історія України або математика, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

1. Українська мова і література

2. Історія України

1. Українська мова і література

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не меншим ніж 125,000 балів.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 140,000 балів для спеціальностей 081 «Право», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Під час вступу на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подаються тільки в електронній формі.

Прийом документів:

реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня;

  • від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 01 до 13 липня (денна та заочна форма навчання), – з 14 липня по 23 липня 2021 р.;
  • від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, – з 14 липня до 16 липня 2021 р. 

Вступні іспити, творчі конкурси проводяться (у 2 сесії):

  • для вступників на місця державного та регіонального замовлень – з 01 липня до 13 липня 2021 р.;
  • для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – з 14 липня до 23 липня 2021 р. 

Примітка: Прийом заяв та документів (копія документа, що посвідчує особу; фотокартка розміром 3×4 см; копія документа про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її здобуття) для участі у вступних іспитах, а також у творчому конкурсі для спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» на місця державного та регіонального замовлення проводиться з 07 червня до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. 

Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра:

Прийом заяв та документів за денною та заочною формами здобуття освіти: з 14 липня до 18 год. 00 хв. 23 липня 2021 р.

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань: з 24 липня до 30 липня 2021 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 02 серпня 2021 р.

До заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (при представленні оригіналу);
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • військовий квиток або приписне посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних. 

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31, http://lnau.edu.ua/