03-05 березня 2015 року у Львівському національному аграрному університеті відбулася Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2014 році. Аспіранти та здобувачі землевпорядного факультету представили свої наукові дослідження за такими темами: особливості проведення земельних аукціонів, функціональні аспекти економіко-ландшафтних територіальних систем, іпотека в аграрному секторі, її роль та економічна сутність, комплекс моделювання структури в агроформуваннях з урахуванням екологічних вимог з використанням сучасних ГІС технологій, сучасні механізми реалізації інвестиційних проектів у лісовому секторі, економічна ефективність використання земельних ресурсів за ринкових умов.

В роботі секції «Землеустрій та кадастр» взяли участь 11 осіб, серед яких 4 аспіранти, 4 здобувачі, 3 наукових керівники.

Заслухавши і обговоривши наукові доповіді аспірантів і здобувачів землевпорядного факультету Львівського НАУ за  результатами науково-дослідної роботи в 2014 році ухвалено:

  1. Визнати результати наукових досліджень аспірантів і здобувачів ЛНАУ актуальними і доцільними для впровадження в виробництво.
  2. Кращі наукові доповіді у вигляді наукових статей опублікувати у збірнику наукових праць «Вісник Львівського національного аграрного університету».
  3. Рекомендувати авторам кращих наукових доповідей (Б.М. Воловенко, Б.В. Шумлянський, О.Р. Гулько) представляти результати власних досліджень на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях.
  4. Розширити інформаційне забезпечення наукових досліджень молодих вчених з використанням бібліотечних фондів і матеріально-технічного потенціалу українських та зарубіжних навчальних і наукових установ.
  5. Запрошувати на конференцію аспірантів і здобувачів з інших навчальних закладів України.
  6. Організувати випуск збірника наукових праць молодих вчених ЛНАУ.
  7. Акцентувати увагу молодих вчених на методиці наукових досліджень.