Снітинський Володимир Васильович – ректор Львівського національного аграрного університету

доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України (АВШУ), член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (032) 22-42-335

Федів Ірина Михайлівна – перший проректор, к.е.н., доцент

тел.: (032)2242502

Наталія Євгеніївна Стойко – головний учений секретар, к.е.н., доцент

Гулько Богдан Іванович – проректор з наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

Дубневич Юрій Володимирович – проректор з навчально-виховної роботи, к.е.н., доцент

тел.: (032)2242508

Друзюк Василь Миколайович – проректор з науково-педагогічної роботи і адміністративно-соціальних питань

тел.: (032)2242972

Онисько Стефанія Михайлівна – директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, к.е.н., професор

тел.: (032)2242504

Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки та енергетики

тел.: (032) 2242904

Бальковський Володимир Васильович – декан факультету агротехнологій та екології, в.о. професора
Мазурак Андрій Васильович – декан факультету будівництва та архітектури, к.т.н., в.о. професора
Ковалів Володимир Мирославович – декан економічного факультету, к.е.н., доцент

Козлова Галина Іванівна – головний бухгалтер

тел.: (032)2242506

Шмиг Роман Андрійович – голова ПК співробітників, к.т.н., доцент
Микула Олег Ярославович – начальник навчальної частини, к.е.н., доцент
Муховецька Любов Іванівна – нач. відділу кадрів