16 листопада 2017 р. в Одеському державному екологічному університеті відбулась фінальна зустріч за міжнародним проектом «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах (QANTUS)».

В заході взяли участь більш ніж 30 представників ВНЗ та організацій-партнерів проекту з: Національного університету «Одеська морська академія», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Інституту екології Карпат НАНУ, Білоцерківського національного аграрного університету, Львівського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Варшавського університету наук про життя, Ягеллонського університету в Кракові (Польща), Асоціації європейських університетів наук про життя (Бельгія), Університету м. Павія (Італія) та Університету природних ресурсів та природничих наук (м. Відень, Австрія).

Учасники зустрічі мали можливість прослухати доповідь національного координатора, проректора Національного університету «Одеська морська академія», проф. В.М. Захарченка щодо виконання українською частиною консорціуму завдань проекту 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES.

Координатор проекту з ЄС проф. С. Ігнар (Варшавський університет наук про життя, Польща) розповів про виконання завдань з управління проектом та супутні проблеми.

Після коротких виступів представників кожної партнерської установи із висновками щодо досягнень консорціуму в ході виконання проекту QANTUS було проведено обговорення та ухвалення плану забезпечення усталеності результатів проекту у постпроектний період.

З 6 по 10 листопада  2017 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму проекту Європейської Комісії 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» (QANTUS) за програмою TEMPUS IV до Ягеллонського університету в м. Краків (Польща).

У навчальному візиті взяла участь представник Львівського національного аграрного університету О.Я. Іщенко.

В ході візиту були проведені зустрічі з д-ром М. Франковичем, проф. Л. Хмєларжем, проф. В. Пєкошевські, д-ром Б. Жиль, І. Завіською, а також семінари з питань забезпечення якості освіти, розвитку міжнародних зв’язків та виконання міжнародних програм обміну викладачами та студентами.

Учасники візиту відвідали факультет хімії з численними навчальними та дослідницькими лабораторіями, а також відділ міжнародних зв’язків Ягеллонського університету.

6 жовтня 2017 року на базі Уманського національного університету садівництва відбувся моніторинг проекту Темпус 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» – QANTUS. Моніторинг проекту було здійснено моніторинговою місією Національного Еразмус+ офісу в Україні, до складу якої увійшли Жанна Таланова та Петро Крайнік.

В рамках заходу проф. В.М. Захарченко, як національний координатор проекту, зробив доповідь про результати проекту в цілому та про заходи, які реалізовано в рамках проекту. Також в рамках заходу були презентовані доповіді всіх партнерських організацій проекту, як з українського боку, так і з університетів партнерів ЄС, в тому числі доповідь Марека Франковича (Ягеллонський університет) щодо системи забезпечення якості проекту.

За результатами моніторингу проект отримав позитивну оцінку з боку моніторингової місії. Було відзначено актуальність та значні результати проекту.

21-22 вересня 2017 р. на базі Варшавського університету наук про життя (Польща) відбулася координаційна нарада (загальні збори) консорціуму проекту 544524-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES.

Під час заходу було оголошено лист Міністерства освіти і науки України щодо ухвалення рамки кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище, яку було розроблено консорціумом проекту.

Учасники координаційної наради обговорювали поточні питання, пов’язані з виконанням завдань проекту, зокрема:

  • виконання плану заходів проекту;
  • організація закупівель обладнання;
  • організація подальших заходів проектів, зокрема навчального візиту та заключної конференції.

Також під час заходу відбулось детальне обговорення розроблених в рамках проекту методологічних та дидактичних матеріалів, призначених для перепідготовки академічного персоналу та тренінгів розробників освітніх програм.

12-16 червня 2017 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту «QANTUS» до Варшавського університету наук про життя (Польща).

У навчальному візиті взяли участь представники усіх університетів з України, а також Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів „Агроосвіта”», Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Інституту екології Карпат НАН України та Департаменту вищої освіти МОН. Львівський національний аграрний університет представляла зав. відділом міжнародних зв’язків Ольга Іщенко.

В ході візиту учасники обговорили питання, що стосуються виконання проекту за робочими пакетами та впровадження інструментів Європейського простору вищої освіти. Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Польщі, впровадження Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти та інші дані, необхідні для виконання завдань проекту. Учасники візиту відвідали факультет рослинництва та біології, бібліотеку, музей та водний центр, який вразив учасників кількістю та якістю лабораторій.

З 8 по 14 листопада 2015 року відбувся навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до Ягеллонського університету в м. Краків (Польща).

У навчальному візиті взяла участь завідувач міжнародним відділом О.Я. Іщенко. Учасники візиту відвідали Центр екологічної освіти, факультети хімії та біології, музей та численні лабораторії Ягеллонського університету, а також взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з польськими партнерами та були обговорені питання стосовно Національної рамки кваліфікацій Польщі, розроблення планових результатів навчання за освітніми програмами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, системи польської вищої освіти, розробки навчальних програм та організації навчального процесу в Ягеллонському університеті.

 

З 25 по 29 травня 2015 року відбувся третій навчальний візит представників українських організацій – членів консорціуму Темпус-проекту QANTUS до партнерських університетів Італії. Участь у візиті від ЛНАУ взяв доцент кафедри екології та біології Кректун Б.В.

Учасники візиту відвідали університет м. Генуя і університет м. Павія та взяли участь у семінарах з питань, що стосуються тематики проекту та Європейського простору вищої освіти.

В університеті м. Генуя семінари проводили керівник служби міжнародних зв’язків Анжело Мусайо, професор Вінченцо Бьянко, професор Альфредо Скварцоні та доктор Моніка Пенцо.

В університеті м. Павія семінари проводили координатор програми Erasmus Міхаела Кобеллі та проф. Марія Конфалоніері.

Також в університеті м. Павія було організовано зустріч учасників візиту з українськими студентами, що навчаються в університеті.

Під час візиту відбувся обмін досвідом з італійськими партнерами та була зібрана інформація, що стосується Національної рамки кваліфікацій Італії, розробки навчальних планів враховуючи результати навчання, освітніх програм за циклами, впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, забезпечення якості вищої освіти, а також була зібрана інша корисна інформація, необхідна для виконання завдань проекту.