Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях.

 

075 "Маркетинг"

242 "Туризм"

183 "Технології захисту навколишнього середовища"

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

208 "Агроінженерія"

101 "Екологія"

126 "Інормаційні системи та технології"

073 "Менеджмент" (ОС Бакалавр), 073 "Менеджмент" (ОС Магістр)

201 "Агрономія"(ОС Бакалавр), 201 "Агрономія" (ОС Магістр)

203 «Садівництво та виноградарство»

071 "Облік і оподаткування"

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

191 "Архітектура та містобудування"

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

202 «Захист і карантин рослин»

151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

081 "Право"

 

З вибіркових дисциплін