24 липня 2020 року за допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку Zoom декан економічного факультету Ярослав Степанович Янишин провів дистанційне засідання з науково-педагогічним колективом.
На порядку денному були актуальні питання для обговорення:
- аналіз інформації про результати складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови студентами-випускниками економічного факультету ОС «Бакалавр» (повної та скороченої форм навчання) та іншими студентами, які бажають вступити на ОС «Магістр»;
- необхідність проведення посиленої профорієнтаційної роботи з абітурієнтами для забезпечення їх вступу на ОС «Бакалавр» та з потенційними вступниками на ОС «Магістр»;
- підготовка до проведення XXІ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», який відбудеться 22-24 вересня 2020 р.

В режимі Zoom-конференції 26 червня 2020 року відбулося планове засідання Вченої ради економічного факультету та збори науково-педагогічного колективу факультету. Заходи провів голова Вченої ради, декан факультету, в.о. професора Ярослав Степанович Янишин.
На порядку денному було обговорення результатів заліково-екзаменаційної сесії за II семестр 2019–2020 н.р. та роботи екзаменаційних комісій зі складання комплексного кваліфікаційного іспиту студентами ОС «Бакалавр», про що доповіла заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент О.В. Синюк.
Декан факультету Я.С. Янишин у своєму виступі стосовно поставлених завдань відзначив напрями проведення навчально-методичної, науково-дослідної, виховної та організаційної роботи на факультеті у новому навчальному році з врахуванням можливого дистанційного навчання. Наголосив на надзвичайно актуальному питанні – цьогорічній вступній кампанії та необхідності постійного проведення дистанційних профорієнтаційних заходів із абітурієнтами.

24 червня 2020 року у форматі фахового семінару на онлайн-платформі Zoom відбулась експертиза дисертаційної роботи аспіранта Тараса Володимировича Келеберди на тему «Організація кооперативних відносин на селі» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Семінар проводився на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу під головуванням д.е.н., професора, завідувача кафедри Світлани Степанівни Гринкевич.
Здобувач Т.В. Келеберда виступив із доповіддю і презентацією результатів свого дисертаційного дослідження, у якій детально розкрив елементи наукової новизни, представив практичні рекомендації та результати, одержані в ході наукового дослідження. Після цього він надав змістовні та обґрунтовані відповіді на питання, які ставили учасники фахового семінару.
Науковий керівник в.о. професора Ярослав Степанович Янишин, рецензенти д.е.н., в.о. професора Ігор Богданович Яців, к.е.н., доцент Оксана Степанівна Прокопишин та інші доповідачі, зокрема д.е.н., професор І.Г. Костирко та д.е.н., в.о. професора Л.Б. Гнатишин, відзначили актуальність та цінність дисертаційного дослідження, вагомість досягнутих наукових результатів виконаної роботи.

19 червня 2020 р. в онлайн-режимі відбулася міжнародна конференція «CORD 2020: Challenges and Opportunities for Rural Development» («Виклики та можливості розвитку села»), організована інститутом економіки та фінансів Варшавського університету наук про життя (Польща). Від Львівського національного аграрного університету участь взяли доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк, завідувач кафедри енергетики, доцент Сергій Сиротюк та старший викладач кафедри обліку та оподаткування Катерина Янковська.

Учасники конференції, крім представників Республіки Польща, були із декількох країн світу (Албанія, Індонезія, Болгарія, Угорщина, Литва, Чехія, Словаччина, США) та регіонів України (міста Львів, Київ та ін.). Завдяки формату онлайн-конференції учасники доповіли про результати своїх багаторічних наукових досліджень з питань сталого розвитку сільських територій, розвитку біоекономіки, біоенергетики та ін.

16 червня 2020 року успішно завершила роботу І Міжнародна наукова конференція «Бухгалтерський облік як інформаційна система в бізнесі», організована Державним навчальним закладом ім. Шимона Шимоновіца в м. Замості (Польща). Україну представляли науковці Львівського національного аграрного університету, Тернопільського національного економічного університету та Подільського державного аграрно-технічного університету.
Від Львівського НАУ участь взяли професор Іван Шувар, доцент Богдан Шувар, старший викладач Ганна Корпіта і студент Руслан Шелест, який виступив з доповіддю на тему «Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в операціях з органічною продукцією», в якій відображено авторські погляди на розв’язання проблематики обліку органічної продукції в підприємницьких структурах України та країн ЄС.

17 червня 2020 року на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу відбувся розгляд дисертаційної роботи аспіранта кафедри Тараса Володимировича Келеберди, який доповів про основні результати дисертаційного дослідження на тему «Організація кооперативних відносин на селі» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Науковий керівник аспіранта к.е.н., в.о. професора кафедри Ярослав Степанович Янишин зазначив, що Т.В. Келеберда у повному обсязі виконав освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії та завершив дисертаційне дослідження відповідно до поставлених завдань.
Колективом кафедри прийнято рішення рекомендувати дисертаційну роботу аспіранта Тараса Володимировича Келеберди «Організація кооперативних відносин на селі» до попередньої експертизи на фаховому семінарі та запропоновано провести фаховий семінар на кафедрі міжнародних відносин та маркетингу під головуванням д.е.н., професора, завідувача кафедри Світлани Степанівни Гринкевич.

З 11 по 14 травня 2020 року на базі навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка у дистанційному режимі проведено фінал Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти. За рішенням експертної комісії, яка протягом 30.04–8.05.2020 р. здійснювала оцінку поданих конкурсних робіт, нагороджено трьох студентів економічного факультету та їх наукових керівників.
Віктор Васильович Кулявець нагороджений дипломом за гран-прі в секції «Виробництво і торгівля» (науковий керівник – декан економічного факультету, в.о. професора Ярослав Степанович Янишин).
Діана Вікторівна Герасимчук нагороджена дипломом за І місце в секції «Соціальний проєкт» (науковий керівник – доцент кафедри економіки Наталія Богданівна Зеліско).

13 червня 2020 року на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету відбувся День відкритих дверей онлайн на платформі Zoom з прямою трансляцією на сторінці факультету у Facebook.
На початку заходу декан економічного факультету Ярослав Степанович Янишин звернувся до всіх учасників з вітальним словом. Презентуючи діяльність факультету, детально ознайомив абітурієнтів зі спеціальностями, окреслив переваги навчання та можливості самореалізації і майбутнього кар’єрного росту випускників.
Відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Сергіївна Голярчук у своїй презентації поінформувала про умови вступу та особливості вступної кампанії 2020 року.
Надзвичайно шанованим гостем-учасником нашого заходу став випускник економічного факультету, заступник директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати України Ігор Богданович Стефанюк. До онлайн-зустрічі долучилася також заступник директора Жовтанецького опорного закладу загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи Оксана Миколаївна Кулина.

5 червня 2020 року науково-педагогічний колектив економічного факультету завершив навчання з підвищення кваліфікації в напрямі опанування та використання комунікаційної платформи Зум (Zoom) для дистанційного навчання та роботи.
Декан факультету Ярослав Степанович Янишин висловлює вдячність ректору університету Володимиру Васильовичу Снітинському за забезпечення ефективного та необхідного навчання працівників та організатору заходу доценту Роману Андрійовичу Шмигу за змістовність та доступність подання матеріалу.
Викладачі факультету віднеслися з усією відповідальністю до участі в онлайн-семінарі, засвоїли подану інформацію, отримали нові знання і надалі ще більш ефективно використовуватимуть їх у процесі дистанційного навчання та роботи.
Дякуємо усім учасникам та бажаємо подальших успіхів у реалізації отриманих знань!

5 червня 2020 року за допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку Zoom декан економічного факультету Ярослав Степанович Янишин провів дистанційне засідання з науково-педагогічним колективом.

На порядку денному були актуальні питання для обговорення:

- Підготовка та проведення Дня відкритих дверей на факультеті 13 червня 2020 р. у дистанційному режимі з використанням онлайн-сервісу Zoom.

- Проведення профорієнтаційної роботи у дистанційному режимі з випускниками шкіл, коледжів для забезпечення вступу на ОС «Бакалавр» та з потенційними вступниками на ОС «Магістр».