Факультет агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування є головним профільним центром агрономічної та агроекологічної освіти в Західному регіоні України. Важливим напрямком діяльності факультету є поглиблення співробітництва та формування тісних взаємозв’язків з провідними компаніями аграрної галузі країни.
Упродовж 9, 10, 13 та 15 березня 2023 р. доценти кафедри генетики, селекції та захисту рослин Юлія Голячук та Галина Косилович у дистанційному режимі з використанням платформи Zoom читали лекції для стажерів агрономічної служби компанії Кернел (KERNEL) на тему «Шкідники та хвороби зернових колосових, кукурудзи та зернобобових культур».

9 березня 2023 року на кафедрі генетики, селекції та захисту рослин факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування в академічній групі Зр-11 (куратор ̶ доцент Галина Косилович) відбулася відкрита виховна година, присвячена 209-й річниці з дня народження видатного генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

Для студентів груп Аг-15сп, Зр-21 та Зр-12сп факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування лабораторне заняття з дисципліни «Карантин рослин» на тему «Принципи та правила проведення карантинного огляду й лабораторної експертизи карантинних шкідників, хвороб і бур’янів» провели провідні фахівці ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія», що знаходиться за адресою: м. Дубляни, вул. Шевченка, 1а.
Під час виїзного лабораторного заняття, яке відбулося 2 березня 2023 року, студенти мали змогу ознайомитися з порядком проведення фітосанітарної експертизи рослинного матеріалу, а також оглянути зразки шкідливих об’єктів, які фахівці лабораторії виявляють під час огляду й аналізу підкарантинного матеріалу.
Викладач курсу «Карантин рослин», доцент кафедри генетики, селекції та захисту рослин Юлія Голячук та студенти груп Аг-15сп, Зр-21 та Зр-12сп висловлюють щиру подяку за допомогу в підготовці здобувачів за ОС «Бакалавр» факультету агротехнологій та екології директору ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» Надії Кіш, завідувачу відділу фітосанітарного аналізу Оксані Калагурці та провідним фахівцям ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія», яка є стейкхолдером ОПП «Захист і карантин рослин».

Під час виховної години, проведеної 2 березня 2023 року доцентом кафедри генетики, селекції та захисту рослин Галиною Косилович, студенти групи Зр-11 мали змогу ознайомитися з діяльністю ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія», яка є стейкхолдером ОПП «Захист і карантин рослин», за якою здійснюється підготовка здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем у Львівському національному університеті природокористування. Провідні фахівці лабораторії ознайомили майбутніх бакалаврів із захисту і карантину рослин зі структурою лабораторії та принципами роботи відділів фітосанітарного аналізу та визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу. Студенти мали змогу не лише відвідати лабораторію, але й відчути себе справжніми фахівцями, оглядаючи шкідливі об’єкти за допомогою мікроскопів та бінокулярів.
Викладач і студенти висловлюють щиру подяку директору ДУ «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія» Надії Кіш, завідувачу відділу фітосанітарного аналізу Оксані Калагурці та провідним фахівцям установи за допомогу у проведенні виховної години.

Триває співпраця факультету агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування зі світовими лідерами аграрної галузі. Традиційні зустрічі представників провідних компаній зі студентами є запорукою забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Захист і карантин рослин», «Агрономія», «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство».
27 лютого 2023 р. відбулася зустріч студентів і викладачів факультету з представниками фірм «Сингента» та ТОВ «НПЦ Україна (Лембке)». Доповідачі ознайомили присутніх із політикою та діяльністю компаній в Україні, вимогами до фахових знань та умінь персоналу. У рамках зустрічі було укладено угоди про проходження студентами факультету агротехнологій та екології виробничих кваліфікаційних практик на дослідних стаціонарах цих фірм.

На кафедрі тваринництва і кормовиробництва успішно функціонує студентський науковий гурток «Сучасні технології у тваринництві і кормовиробництві». На засіданнях гуртківці розглядають питання щодо освоєння методик і правил закладання польових дослідів, проведення зоотехнічних й фізико-біохімічних досліджень, визначення хімічного складу кормів та оцінки їх поживності, виконання експериментальних досліджень з вирощування кормових культур, їх збирання й зберігання, приготування кормів, з’ясування продуктивної дії на тварин.

На засіданні, яке відбулось 24 лютого 2023 р., студенти наукового гуртка кафедри разом з науковими керівниками проаналізували отримані упродовж 2022 р. результати досліджень, обговорили матеріали, що будуть використовуватись для написання наукових статей, оприлюднення на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також на основі яких магістранти ведуть підготовку кваліфікаційних робіт.
Цьогоріч студентами наукового гуртка кафедри підготовлено для представлення на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 201 «Агрономія» дві наукові роботи: «Формування потенціалу продуктивності конюшини лучної за безпокривного та підпокривного посіву у Західному Лісостепу України» (студент групи Аг-41 Андрій Дроздовський, науковий керівник Наталія Огородник) та «Продуктивність сіяних люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу в Західному Лісостепу України» (студент групи Аг-51 Святослав Лемішка, науковий керівник Іван Дудар).

Загалом науково-інноваційна діяльність науково-педагогічного колективу кафедри тваринництва і кормовиробництва спрямована на розробку нових ефективних систем підвищення продуктивності тваринництва на основі використання еколого-стабілізуючих чинників, збереження та покращення стану навколишнього природного середовища. Основними об’єктами наукових досліджень є процеси формування високопродуктивних агробіоценозів та ефективні моделі вирощування сільськогосподарських культур, екологічно чисті кормові добавки та їх використання у раціонах годівлі тварин і птиці.

У зв’язку із цим, на сьогодні науково-дослідна робота кафедри охоплює декілька напрямків:
- удосконалення способів використання кормових добавок з підвищеним вмістом енергії у раціонах жуйних тварин;
- з’ясування впливу кормових добавок на продуктивність і збереженість птиці у критичні періоди розвитку;
- розробка технології вирощування кормових бобів з метою отримання кормів із підвищеним вмістом протеїну.

Згідно з Меморандумом про співпрацю, підписаним Львівським національним університетом природокористування з бізнес-освітньою платформою Ukrainian Food Valley (UFV), упродовж 24.09.2021 р. –15.09.2022 р. доцент кафедри екології, к.с.-г.н. Б.В. Кректун та доценти кафедри генетики, селекції та захисту рослин, к.б.н. Ю.С. Голячук і к.с.-г.н. Г.М. Корпіта проходили дистанційне онлайн-навчання за програмою «Магістр з основ управління бізнесом» (Master of Business Administration), що розроблена і втілена відповідно до вимог для курсу Mini МВА методистами та викладачами UFV за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку в Україні (АГРО), що реалізовується компанією Кімонікс Інтернешнл.
Проєкт включав 10 навчальних онлайн-модулів.
Учасниками та учасницями навчальної онлайн-програми виступили:
- жінки-агровиробники, підприємці, власники мікро-, малих та середніх підприємств;
- викладачі аграрних ЗВО, із якими UFV уклала Меморандуми про співпрацю;
- учасники ринку – лідери агропідприємств.
У процесі навчання учасниками було успішно захищено групові проєкти, які стосувалися кластерних ініціатив у сфері аграрного виробництва, освіти й науки, та індивідуальні освітні проєкти.
Варто зазначити, що окремим навчальним курсом Mini МВА була Школа викладацької майстерності, проведена у період із 27 червня до 10 липня 2022 р., у якій взяли участь 13 представників аграрних ЗВО, зокрема і науково-педагогічні працівники Львівського національного університету природокористування. Учасники та учасниці розробили та успішно захистили силабуси нових навчальних програм, що базуються на новітніх методиках викладання у бізнес-школах. Продовженням співпраці між ЛНУП і UFV буде реалізація спільних проєктів у сфері бізнес-освіти та освіти впродовж життя.

На факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування 29 квітня 2022 року проходила атестація студентів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, які навчалися за ОПП «Агрономія» та ОПП «Садівництво та виноградарство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану екзамен відбувався в дистанційному режимі на платформі Zoom.
За результатами роботи екзаменаційна комісія відзначила високі та достатні теоретичні знання й практичні навички, продемонстровані випускниками при висвітленні поставлених питань і завдань, що засвідчує успішне досягнення ними програмних результатів навчання та набуття необхідних для професійної діяльності загальних і фахових компетентностей.
Підготовка фахівців у стінах ЛНУП забезпечує здобувачам вищої освіти рівень знань, що відповідає вимогам сучасного аграрного виробництва, а також рівень інтелектуального та особистісного розвитку, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці.
Випускники ОС «Бакалавр» зможуть продовжити навчання в університеті за спеціальностями 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво та виноградарство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Львівський національний університет природокористування є головним профільним центром агрономічної та агроекологічної освіти в Західному регіоні України, який забезпечує досягнення програмних результатів навчання та формування якісних фахових компетентностей у майбутніх фахівців через тісний взаємозв’язок наукових досліджень, навчального процесу та виробництва.
28 квітня 2022 року на факультеті агротехнологій та екології відбувся публічний захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти, які навчалися за ОПП «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем.
Екзаменаційна комісія, яка працювала під головуванням д.б.н., професора Петра Степановича Гнатіва, відмітила високу теоретичну та практичну підготовку магістрантів, їх фахову ерудицію, оригінальність проведених досліджень. Головними об’єктами досліджень, що їх проводили здобувачі під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників факультету, були показники та інноваційні елементи технологій раціонального та збалансованого природокористування, ефективні моделі вирощування основних сільськогосподарських культур.

На факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування відбудеться студентська інтернет-конференція на тему «Використання методів дистанційного зондування агрохімічних показників ґрунту і фітосанітарного стану посіву у контексті сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур» 14 квітня 2022 року о 15:00 год за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/75354857367?pwd=ZCjUlJBaGOX9A4L9pjpYBRBAvh1-XT.1
Meeting ID: 753 5485 7367
Passcode: W83JC