Снітинський Володимир Васильович – ректор Львівського національного університету природокористування, доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України (АВШУ), член Нью-Йоркської академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (032) 22-42-335

Федів Ірина Михайлівна – перший проректор, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-978

Стойко Наталія Євгеніївна – головний учений секретар, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-502

Гулько Богдан Іванович – проректор з наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

тел.: (032) 22-42-503

Дубневич Юрій Володимирович – проректор з навчально-виховної роботи, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-508

Мартин Володимир Тимофійович – проректор з адміністративно-господарської роботи

тел.: (032) 22-42-972

Мацьків Галина Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-504

Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій, к.т.н., професор

тел.: (032) 22-42-904

Бальковський Володимир Васильович – декан факультету агротехнологій та екології, к.с.-г.н., доцент

тел.: (032) 22-42-902

Мазурак Андрій Васильович – декан факультету будівництва та архітектури, к.т.н., в.о. професора

тел.: (032) 22-42-901

Ковалів Володимир Мирославович – декан факультету управління, економіки та права, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-903

Колодій Павло Петрович - декан факультету землевпорядкування та туризму, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-906

Черняк Іванна Михайлівна – головний бухгалтер

тел.: (032) 22-42-506

Шмиг Роман Андрійович – голова профспілкової організації працівників, к.т.н., доцент

тел.: (032) 22-42-917

Микула Олег Ярославович керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-913

Муховецька Любов Іванівна – начальник відділу кадрів

тел.: (032) 22-42-908