Лопушняк Василь Івановичв.о. ректора Львівського національного університету природокористування, доктор с.-г. наук, професор

тел.: (032) 22-42-335

Федів Ірина Михайлівна – перший проректор, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-978

Стойко Наталія Євгеніївна – головний учений секретар, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-502

Гулько Богдан Іванович – проректор з наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

тел.: (032) 22-42-503

Боярчук Віталій Мефодійович – проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н., професор

тел.: (032) 22-42-508

Качмар Оксана Володимирівна – керівник відділу з організації виховної роботи студентів, Заслужений діяч естрадного мистецтва України

тел.: (032) 22-42-508

Друзюк Василь Миколайович – проректор з адміністративно-господарської роботи, к.т.н., доцент, Заслужений працівник промисловості України

тел.: (032) 22-42-972

Мацьків Галина Володимирівна – директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-504

Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій, к.т.н., професор

тел.: (032) 22-42-904

Андрушко Олег Миколайович – в.о. декана факультету агротехнологій та екології, к.с.-г.н., доцент

тел.: (032) 22-42-902

Мазурак Андрій Васильович – декан факультету будівництва та архітектури, к.т.н., в.о. професора

тел.: (032) 22-42-901

Ковалів Володимир Мирославович – декан факультету управління, економіки та права, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-903

Колодій Павло Петрович - декан факультету землевпорядкування та туризму, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-906

Черняк Іванна Михайлівна – головний бухгалтер

тел.: (032) 22-42-506

Шмиг Роман Андрійович – голова профспілкової організації працівників, к.т.н., доцент

тел.: (032) 22-42-917

Микула Олег Ярославович керівник навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцент

тел.: (032) 22-42-913

Туркот Ольга Андріївна – начальник відділу кадрів, к.ю.н., доцент

тел.: (032) 22-42-908