Історія кафедри

 

 

Історія становлення ґрунтознавства та агрохімії в Дублянах починається від часу роботи (1879–1891 р.) в Рільничій школі Еміля Годлевського – професора ботаніки й хімії ґрунтів. Його справу продовжив Владислав Любоменський – директор вже Вищої рільничої школи. Стефан Єнтис від 1887 до 1892 року працював професором хімії ґрунтів і добрив, керував хімічною лабораторією та фільварком. І вже Юзеф Мікуловський-Поморський 1894 року змінив Стефана Єнтиса на посаді професора кафедри агрохімії та присвятив себе суто агрохімічним студіям та дослідженням.

Професор Юзеф Мікуловський-Поморський вважається фундатором агрохімічної школи у Дублянах, бо започаткував дослідження у галузі агрохімії на високому науковому рівні.

Власне кафедра агрохімії як структурний підрозділ університету у сучасному розумінні заснована 1919 року при рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки. Засновником і першим її офіційним завідувачем був професор Мар’ян Гурський.

У подальші роки кафедру очолювали: професор Ян Жульцінський (1929–1936 рр.), професор Аркадій Мусєрович (1936–1939 рр.), професор М.Б. Гіліс (1946–1977 рр.), доцент Г.О. Андрущенко (1962–1972 рр.), професор Г.І. Крилова (1977–1995 рр.), професор Р.М. Панас (1995–1999 рр.), професор А.Г. Дзюбайло (1999–2002 рр.), професор B.I. Лопушняк (2003–2017 рр.). 2018 року на посаду завідувача кафедри агрохімії та ґрунтознавства обраний за конкурсом доктор біологічних наук, професор П.С. Гнатів.

На початку 1962–1963 н.р. на базі кафедри агрохімії та ґрунтознавства було утворено дві кафедри: кафедру ґрунтознавства і кафедру агрохімії. Завідувачем кафедри ґрунтознавства було призначено доцента Г.О. Андрущенка. До її складу увійшли доценти М.І. Орлова, І.М. Сухорська, Ю.Т. Коробченко, асистенти І.Ф. Шпіньов, А.І. Білан, В.Ф. Якобенчук. Завідувачем кафедри агрохімії став професор М.Б. Гіліс. До її складу увійшли доценти Г.І. Крилова, Н.П. Радченко, асистенти Т.А. Жолкевський, Ж.О. Пономаренко.

Починаючи з 1963 року при обох кафедрах функціонує аспірантура. Першими аспірантами, які успішно захистили кандидатські дисертації, були Н.П. Радченко, Ю.Ю. Ганжа, І.М. Гірник, P.M. Панас, В.Ф. Якобенчук, С.М. Мурашко, Л.П. Ліщак, М.В. Більська, В.В. Вороний, В.В. Сорочинський та ін.

1972 року кафедри ґрунтознавства та агрохімії знову об'єднують. Спочатку кафедру очолив професор М.Б. Гіліс, а від 1977 р. – доцент Г.І. Крилова. При кафедрі продовжує функціонувати аспірантура. Під керівництвом професора Г.І. Крилової захистили кандидатські дисертації І.В. Дидів, О.В. Федько, Є.M. Дорощак, М.М. Вислободська (Полюхович), В.Г. Кузько, В.І. Лопушняк, В.В. Петрунів.

1995 року кафедру очолив професор Р.М. Панас, а 1999 року завідувачем став професор А.Г. Дзюбайло. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Н.І. Лагуш, Я.Я. Павлишак, В.М. Винницький.

У зв’язку з реорганізацією факультету агротехнологій і екології 2007 року на базі двох кафедр створено кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії. Кафедру очолив кандидат с.-г. наук, в. о. професора В.І. Лопушняк. Під його керівництвом кандидатську дисертацію захистили П.М. Слобода, Г.М. Грицуляк, М.М. Августинович, Н.І. Вега.

Після реорганізації факультету агротехнологій і екології 2014 року кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії було перейменовано на кафедру агрохімії та ґрунтознавства, яку до 2017 року очолював доктор с.-г. наук, професор В.І. Лопушняк, а від 2018 року очолює обраний за конкурсом доктор біол. наук, професор П.С. Гнатів.

2019 року кафедра агрохімії та ґрунтознавства святкувала 100-річчя створення. До цієї дати була приурочена Міжнародна наукова конференція на тему «Ґрунтознавство й агрохімія: історичний досвід, стан та актуальні перспективи», яка відбувалася 17–20 вересня. Авторів представлених статей було 42, матеріалів – 52, разом взяли участь 94 особи, з яких 34 учасники прибули особисто. Заслухано 17 доповідей і 7 повідомлень. Подано 17 фахових статей у «Вісник ЛНАУ» і 18 матеріалів.

Нині на кафедрі працюють 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, з яких 3 мають звання доцента, 3 старших викладачі, 1 старший лаборант, завідувач науково-дослідної агрохімічної лабораторії.