15 травня 2024 року відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри економіки ЛНУП та здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» з начальником відділу проєктної діяльності, комунікацій та партнерств КП «Володимирське ТМО», головою Громадської організації «Жінка за життя» Анною Нестеряк.
Пані Анна поділилася власним досвідом роботи, ознайомила з ключовими принципами ефективної роботи над проєктами, а також з важливістю правильної комунікації як складника успішної співпраці. Особливу увагу приділила аспектам партнерства та співпраці ТМО з організаціями та установами Македонії, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, Норвегії, Бельгії, Естонії. Наголосила на важливості побудови міцних та взаємовигідних відносин для досягнення успіху у будь-якому проєкті.
Крім того, розповіла про діяльність Громадської організації «Жінка за життя», основними напрямками роботи якої є сприяння захисту батьківства, материнства та дитинства, а також розвиток моральних і духовних цінностей серед молодого покоління. Акцентувала увагу на тому, що саме їх організація займається поліпшенням соціального та матеріального становища маленьких українців, оскільки впевнені, що стійкість та згуртованість є запорукою перемоги та щасливого майбутнього наших дітей. Відповіла на усі запитання студентів, зокрема про мотивацію та місію – допомагати людям.
Дякуємо Анні Нестеряк за таку цікаву зустріч, неоціненний досвід та очікуємо на нові зустрічі.


З метою удосконалення ОПП «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (гарант к.е.н., доц. Ганна Сиротюк) 10 травня 2024 р. відбулася зустріч групи забезпечення освітньої програми зі здобувачами вищої освіти, які навчаються на цій програмі. Головною метою зустрічі було обговорення можливостей вдосконалення освітньої програми задля надання студентам ще більш глибоких знань та підготовки до викликів сучасного ринку праці.
У ході зустрічі була обговорена доцільність кожної освітньої компоненти з урахуванням поточних потреб ринку праці. Також звернули увагу на особливості методики викладання та впровадження у навчальний процес новітніх технологій, спрямованих на практичне застосування теоретичних знань, співпрацю з практикуючими фахівцями та підприємствами. Здобувачі висловили свої побажання щодо включення окремих тем у вже наявні освітні компоненти з врахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки.
Загалом зустріч була плідною та сприяла створенню конструктивного діалогу між здобувачами вищої освіти та групою забезпечення освітньої програми.

 


9 травня 2024 р. на кафедрі економіки було проведено захист курсових робіт з дисципліни «Внутрішній економічний механізм та потенціал підприємства».
Комісія позитивно оцінила роботи й обговорила подальші перспективи навчання.


8 травня 2024 року д.е.н., професор кафедри економіки Г.В. Черевко взяв участь у IV Міжнародній науковій конференції «Sustainable Bioeconomy Development 2024: Theory and Practice», організованій Faculty of Bioeconomy Development та Bioeconomy Research Institute of Vytautas Magnus University Agriculture Academy (м. Каунас, Литва). Учасники конференції в процесі виступів та дискусій порушували важливі актуальні питання, пов’язані із необхідністю переходу світової економіки на нову модель розвитку – біоекономіку, зокрема такі як: внесок біоекономіки в Європейський Green Deal; роль інноваційної, зрівноваженої та інклюзивної біоекономіки в розвитку сільських регіонів; логістика та маркетинг біоресурсів і біопродукції та інноваційні бізнес-рішення в біоекономіці. Спеціальна секція конференції була присвячена територіальним системним рішенням щодо зрівноваженого розвитку біоекономіки на засадах циркулярності.
Матеріали конференції стануть цінним доповненням до інформаційного забезпечення ОПП «Біоекономіка» кафедри економіки.


Д.е.н., проф. кафедри економіки ЛНУП Ірина Черевко та здобувачі вищої освіти факультету управління, економіки та права Львівського національного університету природокористування взяли участь у святковому заході від української IP Academy до Міжнародного дня інтелектуальної власності – 2024 (World IP Day), що є частиною цьогорічної всесвітньої кампанії ВОІВ «Інтелектуальна власність та цілі сталого розвитку: будуємо наше спільне майбутнє за допомогою інновацій та творчості». Тема заходу – «Творчі екоініціативи: як ідеї змінюють звичайний світ». В ході заходу обговорювались питання про світ, в якому творчі ініціативи вирішують екологічні виклики та сприяють досягненню цілей сталого розвитку, про дітей екогероїв, які змінюють майбутнє планети, і те, що сучасні технології полегшують та сприяють вирішенню екологічних проблем.
Завданням цьогорічної просвітницької кампанії було мотивувати молоде покоління до активної участі в створенні позитивних змін за допомогою творчості, інновацій та екологічної свідомості, популяризувати культуру сталого розвитку та екологічної відповідальності серед молоді Львівського національного університету природокористування.

25 квітня 2024 року з ініціативи ННІ заочної та післядипломної освіти відбулася зустріч у дистанційному форматі зі здобувачами освітнього ступеня «Бакалавр» випускного курсу навчання. Метою зустрічі було роз’яснення умов вступу на освітній ступінь «Магістр» для тих здобувачів, які планують подальше навчання в університеті.
Спікером заходу була секретар Приймальної комісії ЛНУП – доцент Людмила Гнатишин. В ході зустрічі потенційним абітурієнтам було надано інформацію про умови вступу в 2024 році, розглянуто основні етапи вступної кампанії, окреслено базові кроки абітурієнта при реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ, а також порядок подання заяв для участі в конкурсному відборі на освітні програми магістерського рівня.

З метою інтеграції вищої освіти і виробництва 25 квітня 2024 року відбулася онлайн-зустріч студентів спеціальності 051 «Економіка» та викладачів кафедри економіки ЛНУП зі стейкхолдерами – головним бухгалтером ТзОВ «Агролан Крупець» Тамарою Люшин та заступником головного бухгалтера з економічних питань Олександром Бохонком.
На початку зустрічі студенти та викладачі ознайомилися з діяльністю Агрокорпорації «Крупець», яка включає групу підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні сільськогосподарських культур, виробництві курячих яєць, м’яса бройлерів, соняшникової і соєвої олії, комбікормів, кормових добавок для сільськогосподарських тварин, сушінні та зберіганні зерна. Агрокорпорація – це сучасна інноваційна компанія, яка постійно збільшує свої потужності завдяки співпраці з різними відомими вітчизняними та європейськими фірмами.
Стейкхолдери звернули увагу на важливість професійного розвитку фахівців у сфері економіки, необхідність акцентування більшої уваги на закріпленні отриманих у процесі навчання знань та умінь під час проходження виробничих та передкваліфікаційних практик на підприємствах. Відбувся обмін думками стосовно змісту освітньо-професійної програми «Біоекономіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти і вимог ринку праці щодо фахівців з економіки.
Колектив кафедри економіки висловлює щиру вдячність керівництву Агрокорпорації «Крупець» та стейкхолдерам за багаторічну співпрацю та практичні поради щодо підготовки фахівців з економіки у Львівському національному університеті природокористування.


25 квітня 2024 року в.о. завідувача кафедри економіки, к.е.н., доц. Ганна Сиротюк взяла участь у Final Conference of the U-GREEN «University Cooperation for Promoting the GREEN Transition and Sustainable Practices in Education and Training».

24 квітня 2024 року відбулася зустріч з представниками компанії «ADS» з обговорення проєктів освітньо-професійних програм кафедри економіки зі спеціальності 051 «Економіка». З боку компанії «ADS» були присутні: Петро Кожель – заступник генерального директора, Роман Думін – керівник відділу продажів. Зі сторони ЛНУП участь в обговоренні взяли в.о. завідувача кафедри економіки, к.е.н., доцентка Ганна Сиротюк та керівник відділу акредитації та ліцензування у ЛНУП, к.е.н., доцентка Лілія Войнича.
Ганна Сиротюк наголосила на важливості та необхідності обговорення якості та наповнення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у їх логічній послідовності та зв’язку.
Петро Кожель та Роман Думін зауважили, що освітньо-професійні програми сформовані відповідно до суспільних потреб, враховують тенденції розвитку економіки країни, запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях.
Лілія Войнича підкреслила, що така співпраця дуже важлива, оскільки дана компанія активно впроваджує у роботу сучасні технології у сфері управління виробництвом та оцінки ефективності бізнесу, що дозволить студентам отримати знання, практичний досвід і вміння, необхідні для вирішення проблем у сфері економіки та бізнесу.
Протягом зустрічі обговорили, які компетентності, навчальні дисципліни, елементи практичної підготовки будуть актуальними для сучасних економістів рівнів бакалавра та магістра, а також окреслили перспективи подальшої співпраці.


Магістрантка спеціальності 051 «Економіка» Марія Поташник (Ек-51) долучилася до екопроєкту Green Your Future від Mazars Україна, метою якого було об’єднати здобувачів вищої освіти не лише лекціями з економіки, але й турботою один про одного та про довкілля. В рамках цього проєкту були проведені пізнавальні лекції про Sustainability, ESG (environmental, social, governance – довкілля, соціальна сфера, корпоративне управління) та CSR (corporate social responsibility – соціальна відповідальність бізнесу), інсайти про професію майбутнього та унікальний екоквест.
Mazars Україна – це аудиторська, податкова та консалтингова фірма, яка прагне наблизити міжнародну бізнес-спільноту до українського ринку. Вони завжди дотримуються екологічних, соціальних та управлінських вимог і поширюють їх серед спеціалістів з фінансів, економіки, обліку та аудиту.