Студенти долучаються до вирішення важливих наукових та технічних завдань. Одним із важливих елементів залучення студентської молоді до активної науково-дослідної роботи є науковий гурток «Агроелектрик», що функціонує на кафедрі електротехнічних систем. На засіданнях гуртка студенти обмінюються досвідом з колегами, розвивають навички формулювання та вирішення різноманітних завдань, опановують нові методи досліджень, вчаться представляти та відстоювати одержані наукові результати.

Протягом 2007–2015 років за участю студентів опубліковано 19 статей у фахових наукових виданнях. За результатами досліджень представлено понад 100 доповідей, 14 із яких – на міжнародних наукових конференціях. Студенти кафедри отримали 3 іменні стипендії.