Навчально-наукова біотехнологічна лабораторія

Створена в 1993 році. Використовується в навчальному процесі під час читання курсів «Генетика та сільськогосподарська біотехнологія», «Біотехнології в рослинництві», «Агробіотехнології», а також у науково-дослідній роботі кафедри з проведення біотехнологічних досліджень із сільськогосподарськими культурами.

 

Навчально-наукова лабораторія сортознавства, насінництва  та насіннєзнавства

Створена у 2021 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Селекція, сортознавство на насінництво польових культур», «Селекція та насінництво сільськогосподарських культур», а також для проведення наукових досліджень із насінництва і насіннєзнавства з тематики науково-дослідної роботи кафедри.

 

Лабораторія генетики

Створена у 1980 р. Використовується для ведення занять із навчальної дисципліни «Генетика та сільськогосподарська біотехнологія. У лабораторії проходять засідання студентського наукового гуртка  «ГеСеЗаР» (абревіатура від генетика, селекція, захист рослин), методичні та наукові семінари, конференції, форуми.

 

Лабораторія фітопатології

Створена у 2002 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Фітопатологія», «Загальна фітопатологія», «Сільськогосподарська фітопатологія», «Системи управління чисельністю шкідливих видів у агроценозах», «Імунітет рослин», «Антагоністи шкідливих мікроорганізмів».

 

Лабораторія ентомології

Створена у 2002 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Ентомологія», «Загальна ентомологія»,«Сільськогосподарська ентомологія», «Методи обліку і прогноз розвитку шкідливих організмів», «Антагоністи шкідливих мікроорганізмів».

 

Лабораторія захисту рослин

Створена у 2006 р. Використовується для ведення занять із навчальних дисциплін «Агрофармакологія», «Біологічний захист рослин», Екологічні основи захисту рослин», «Інтегрований захист і фітомоніторинг», «Інтегрований захист рослин у плодоовочівництві».