Освітньо-професійна програма спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» для підготовки бакалавра формує у майбутнього фахівця здатність вирішувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми з геодезії, картографії, земельного кадастру, землеустрою. 

 

Придатність до працевлаштування:

 • аерофотогеодезист;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • оцінювач;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • технік-землевпорядник;
 • технік-геодезист;
 • технік-картограф;
 • технік-топограф;
 • технік-фотограмметрист.

 Освітньо-професійна програма спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» для підготовки магістра забезпечує здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру в галузі геодезії, землеустрою, земельного кадастру та управління земельними ресурсами.

 

 

 

 

Придатність до працевлаштування (крім уже здобутих професій на ОС «Бакалавр»):

 • аерофотозйомник;
 • геодезист;
 • інженер-землевпорядник;
 • картограф, картограф-укладач;
 • топограф, топограф кадастровий;
 • фотограмметрист;
 • державний кадастровий реєстратор;
 • державний реєстратор прав на нерухоме майно;
 • викладач закладу вищої освіти;
 • професії, пов’язані зі здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва;
 • інше.

 

Абітурієнти, які стануть нашими студентами, упродовж навчання матимуть можливість:

 • навчатися у сучасному закладі вищої освіти із давньою історією, який став першим освітнім осередком підготовки землевпорядників у Західному регіоні України;
 • отримати цікаву та престижну спеціальність, яка є досить різносторонньою, що надає великі можливості для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном;
 • при навчально-практичній підготовці використовувати сучасне геодезичне обладнання та комп’ютерне і програмне забезпечення;
 • проходити навчальні та виробничі практики на провідних землевпорядних підприємствах України та у зарубіжних профільних закладах вищої освіти; 
 • займатись науковою роботою, художньою самодіяльністю, спортом, проявляти свої лідерські здібності, виховуватись у духовному та патріотичному середовищі.

 

На основі вищої землевпорядної освіти за освітнім ступенем магістра у Вас є можливість отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/чи інженера-геодезиста, а також здобути науковий ступінь доктора філософії, навчаючись в аспірантурі.

 

Наші випускники працюють у:

- структурних підрозділах Держгеокадастру України;

- державних інститутах землеустрою;

- органах державної влади та місцевого самоврядування;

- державних і приватних підприємствах геодезичного, землевпорядного, правового, природоохоронного спрямування;

- наукових установах та закладах освіти;

- установах та організаціях, що займаються оцінкою земель та нерухомого майна.

 

Для вступу на денну та заочну форми навчання у 2022 році за освітнім ступенем «Бакалавр» 

 • на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність

Предмети, з яких зараховуються бали сертифіката ЗНО

193 Геодезія та 

землеустрій

1. Українська мова

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

 

 • на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра 

Спеціальність

Предмети, з яких зараховуються бали сертифіката ЗНО

бюджетна конкурсна 

пропозиція

небюджетна конкурсна пропозиція

193 Геодезія та 

землеустрій

1. Українська мова

2. Математика

1. Українська мова

2. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

Для вступу на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста абітурієнти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури і складають фахове вступне випробування.