Кафедра іноземних мов протягом п’яти років працювала над науковою темою «Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у навчальному закладі аграрного профілю», яка стосується як лінгвістичних, так і методологічних аспектів. Сучасна система освіти України дає студентам змогу навчатися в європейських ЗВО, однак це неможливо без відповідного рівня знань іноземної мови. Тому питання підвищення якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців у закладі вищої освіти стає дуже актуальним на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні. Практичне оволодіння іноземною мовою, формування навичок і вмінь спілкування іноземною мовою потребують нових сучасних підходів до викладання іноземних мов. Адже знання іноземних мов є запорукою конкурентоспроможності молодих спеціалістів на ринку праці в Україні та за кордоном. Саме тому проблеми методики викладання іноземних мов спонукають кафедру до участі у роботі наукових конференцій, укладання словників, розробки навчально-методичних програм та посібників, що відповідають сучасним вимогам до викладання іноземних мов, а саме Загальноєвропейським Рекомендаціям з мовної освіти.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю використання в навчальному процесі інноваційних методик та засобів навчання.

З січня 2021 року кафедра працює над науковою темою «Лінгвістичні, психолого-педагогічні та методологічні аспекти навчання іноземної мови у ЗВО». Основна мета: дослідити особливості методики викладання іноземних мов у ЗВО аграрного профілю, враховуючи лінгвістичні, психологічні, педагогічні аспекти вивчення іноземних мов.

Результати наукових розробок на вищезгадану тему представлені у навчальних посібниках, які активно використовуються у навчальному процесі та висвітлені у тезах та статтях наукових конференцій.

Кафедра іноземних мов тісно співпрацює з:

- British Council (Британською Радою), яка сприяє підготовці та професійному розвитку викладачів кафедри. Так, наприклад, наші викладачі є членами Громадської організації «Українське відділення міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної». Основною метою діяльності організації є покращення якості викладання англійської мови в Україні, вивчення і використання досвіду зарубіжних країн у сфері викладання англійської мови. Організація організовує обмін делегаціями, турніри, конференції, змагання, з’їзди, виставки, ярмарки відповідно до напрямків своєї діяльності та публікує їх результати.

- Goethe-Institut, що передбачає педагогічну кооперацію з німецької мови: семінари для викладачів, підвищення кваліфікації та сучасні методи викладання і надання інформації щодо новинок у навчальній літературі з німецької мови.

- Видавництвом Oxford University Press, що є складовою частиною Оксфордського університету, Англія.

- Міжнародним освітньо-методичним центром Dinternal Education, який постійно організовує різні вебінари щодо дистанційного навчання, нової іноземної літератури тощо.

- Тренінговим центром «Лінгвіст», який виступає офіційним дистриб’ютором літератури для вивчення іноземних мов від провідних міжнародних видавництв, а також організатором різноманітних заходів, спрямованих на забезпечення інформаційно-методичної підтримки вчителів і викладачів англійської та інших іноземних мов.

Також кафедра з 2019 року співпрацює з Громадською організацією «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної».

Студентська наукова робота

На кафедрі функціонує 2 гуртки:

- «Іншомовна наукова комунікація фахового спрямування» (англійська мова)

- «Особливості перекладу науково-технічної літератури» (німецька мова)

В гуртках студенти займаються науково-дослідною роботою, пов’язаною з тематикою наукової роботи кафедри.

До студентської наукової роботи залучено понад 30 студентів.

За результатами науково-дослідної роботи студенти виступають на загальноуніверситетських та міжнародних конференціях і публікують тези.