Абітурієнте, пам’ятай: обираючи освіту, визначаєш своє майбутнє!

При сучасних темпах розвитку промисловості, безперервній автоматизації та оптимізації роботи механізмів та виробничих процесів великою популярністю та попитом на ринку праці користується професія інженера, особливо інженера-машинобудівника, а машинобудування є одним з найважливіших напрямків функціонування і розвитку промисловості в усіх країнах світу.

Інженери-машинобудівники працюють на найбільш високооплачуваних посадах, користуючись попитом як в Україні, так і за кордоном, але передумовою цього є здобуття технічної освіти у фаховому закладі вищої освіти, одним з яких є Львівський національний аграрний університет.

 Кафедра машинобудування ЛНАУ є випусковою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» (освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування», галузь знань 13 «Механічна інженерія»).

Наші випускники володіють навиками:

- проєктування технологічних ліній і дільниць;

- конструювання технологічного обладнання;

- розроблення й організації технологічних процесів обробки деталей;

- керування процесами монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту технологічного обладнання;

- застосування сучасних комп’ютерних CAD, CAM, CAE систем для проєктування й дизайну технологічних виробів.

Фахівці з галузевого машинобудування можуть працювати на посадах:

- інженера-конструктора;

- інженера-проєктувальника;

- інженера-експлуатувальника;

- механіка цеху;

- інженера відділу головного технолога;

- інженера відділу механізації і автоматизації. 

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подають тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати документи в електронній формі зі свого електронного кабінету.

Для вступу на обрану спеціальність абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікати ЗНО з наступних предметів:

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або біологія

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для осіб, які навчатимуться на контракті, вартість навчання в рік становитиме: 13500 грн – денна форма; 9890 грн – заочна форма. 

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі.

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком.

Увага! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст» за іншою спеціальністю.

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (5 письмових екзаменаційних питань зі спеціальності).

Абітурієнти, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки.

Для осіб, які навчатимуться на контракті, вартість навчання в рік становитиме: 14880 грн – денна форма; 11445 грн – заочна форма.