Відповідальність за щорічне розроблення Правил прийому на навчання у Львівський національний аграрний університет покладено на приймальну комісію. До обговорення проєкту Правил прийому запрошують завідувачів кафедр та гарантів освітніх програм. Згідно з Правилами прийому вступити на перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю «Облік і оподаткування» можуть особи, які здобули повну загальну середню освіту або ОКР молодшого спеціаліста. До участі у конкурсному відборі допускають осіб, які подали сертифікати ЗНО з трьох предметів. Для встановлення переліку сертифікатів ЗНО здебільшого використовують компетентнісний підхід. При цьому абітурієнти повинні мати позитивні результати за кожним конкурсним предметом (не нижче 100 балів).

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування зі спеціальності.