23 квітня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька (доцент Іванна Рожко (гарант ОПП), в.о. доцентів Світлана Стефанюк та Ірина Підлубенко, здобувачка РВО «Магістр» Ольга Гуляк, в.о. декана факультету агротехнологій та екології Олег Андрушко), які входять до складу робочої групи з розробки ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» РВО «Магістр», за участю стейкхолдера, головного агронома ТзОВ «Галич ЕкоФрукт» Оксани Лесь розглянули та обговорили проєкт ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» РВО «Магістр» на 2024–2025 рік.
Зустріч відбулася на теренах господарства ТзОВ «Галич ЕкоФрукт», де учасники змогли ознайомитися з сортовим складом яблуневого та грушевого садів, візуально оцінити фенофазу цвітіння, зафіксувати негативні впливи понижених температур на вегетуючі рослини зерняткових культур, чорної смородини та суниць ананасових. Оксана Лесь закцентувала увагу присутніх на аномальній весні, зокрема передчасному температурному стрибку, який спричинив дисбаланс у розвитку вегетативних та генеративних органів рослин, наголосила на необхідності формування у магістрантів здатності об’єктивно оцінювати ризики, пов’язані із динамічними змінами клімату, що спричиняють сезонні погодні аномалії, та приймати оптимальні рішення для мінімізації негативних наслідків. Гарант наголосила, що виокремлене вміння чітко задеклароване в Інтегральній компетентності майбутнього магістра з садівництва, плодоовочівництва та виноградарства – здатність розв’язувати складні задачі i проблеми у сфері садівництва та виноградарства під час здійснення професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
За результатами зустрічі були випрацювані практично обґрунтовані пропозиції, які будуть внесені в конкретні розділи освітніх компонент фахової підготовки ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» РВО «Магістр».

 

18 квітня 2024 року на факультеті агротехнологій та екології Львівського національного університету природокористування відбулося засідання робочих груп з підготовки відомостей про самооцінювання ОПП «Агрономія» та ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Заступник декана факультету з навчально-методичної роботи Галина Косилович ознайомила членів робочої групи з етапами та вимогами процедури проходження акредитації відповідних освітніх програм у 2024–2025 н.р. Гарант ОПП «Агрономія» Іван Шувар та гарант ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» Іванна Рожко доповіли про стан готовності освітніх програм до процесу акредитації та забезпечення освітнього процесу на відповідність кадровим вимогам. Робочими групами визначені заходи, необхідні для забезпечення ефективного процесу акредитації, та погоджено відповідальних осіб за підготовку проєкту Відомостей про самооцінювання відповідних освітніх програм.

 

28-29 березня 2024 року у ЛНУП відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології вирощування екологічно безпечної плодоовочевої продукції», присвячена 90-річчю від дня народження видатної селекціонерки часнику, канд. с.-г. наук, доцента Лідії Петрівни Ліщак.

25 березня 2024 року на факультеті агротехнологій та екології урочисто відкрили навчальну аудиторію з овочівництва № 215а імені кандидата с.-г. наук, доцента Лідії Петрівни Ліщак.
В присутності професорського-викладацького складу факультету та гостей заходу в.о. ректора, доктор с.-г. наук, професор Василь Лопушняк, який був студентом Лідії Петрівни, згадав її вимогливість до вивчення студентами дисципліни «Овочівництво», а особливо – технологій вирощування часнику, надзвичайно важливого овочу у харчуванні людини.

21 лютого 2024 року науково-педагогічними працівниками кафедри екології та кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька проведено чергову профорієнтаційну зустріч для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 206 «Садово-паркове господарство» Львівського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування та їх наставників, а саме завідувача відділення екології, туризму та менеджменту Стефанії Рибак, завідувача відділення комп’ютерних наук, садово-паркового господарства та землеустрою Ганни Цуняк.
Провели зустріч із випускниками завідувач кафедри екології Петро Хірівський і завідувач кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька Ольга Дидів, доцентом Галиною Лисак зроблена презентація парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дублянський». Декан факультету агротехнологій та екології Володимир Бальковський наголосив на правилах прийому на навчання до ЗВО за наявності сертифікатів НМТ.
Дуже цікаву екскурсію у дендропарку студентам провела к.б.н., доцент, гарант ОПП «Садово-паркове господарство» Галина Лисак, а також відбулася захоплива і насичена екскурсія до музею Степана Бандери завдяки керівнику музею Яні Борщ.

19 вересня 2023 року на виховній годині відбулася екскурсія до Музею Степана Бандери студентів першого курсу спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство» та 106 «Садово-паркове господарство» під керівництвом кураторів – доцента Ольги Дидів та в.о. доцента Ірини Підлубенко.
Музей був заснований 4 січня 1999 року з ініціативи ректора ЛНУП, академіка НААНУ Володимира Васильовича Снітинського. На той час це був перший музей незламному борцю за волю України, зорганізований у стінах вищої школи.
Директор Музею Яна Борщ провела студентів-першокурсників життєвими стежками Степана Бандери: розповіла, де народився та провів своє дитинство великий син України, про незламний дух родини Степана Бандери, про його навчання в Дублянах, де він був старанним студентом, активним учасником драматичного гуртка та студентської організації «Основа».
Особливо зацікавила студентів професійна розповідь директора музею Яни Юріївни про історію національно-визвольної боротьби українського народу та громадсько-політичну діяльність провідника ОУН Степана Бандери – стратега визвольної боротьби, що став символом Духу нації, людини, якої досі бояться вороги України.
Студенти мали можливість ознайомитися з експозицією музею, автентичними документами періоду діяльності ОУН-УПА, нагородами, речами, які належали борцям за волю України.
Висловлюємо щиру подяку завідувачці Музею Степана Бандери ЛНУП Яні Борщ за професіоналізм, цікаву та пізнавальну розповідь.

 

28 березня 2023 року у рамках проведення Звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень у 2022 році на кафедрі садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька відбулися засідання студентських наукових гуртків «Садівник», «Овочівник» та «Дендролог», де свої дослідження представили студенти 1-5 курсів спеціальностей 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» і 206 «Садово-паркове господарство».
Відкриваючи засідання студентських гуртків, завідувач кафедри, доцент Ольга Дидів у своєму виступі наголосила, що участь студентів у наукових дослідженнях в комплексі з навчальним процесом є запорукою забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Садівництво та виноградарство» і «Садово-паркове господарство», які б підвищили конкурентоспроможність галузі плодоовочівництва в Україні, особливо у післявоєнний період.
Проректор з наукової роботи ЛНУП, доцент Богдан Гулько привітав усіх учасників та побажав плідної праці, розширення наукових знань з садівництва, овочівництва та садово-паркового господарства, реалізації творчих задумів, адже учасники засідання мають можливість провести апробацію результатів своїх наукових досліджень, що створює сприятливі умови для обміну досвідом між студентами різних закладів вищої освіти України.
На засіданні гуртка «Овочівник» доцент Ігор Дидів наголосив студентам на важливості вибору якісного насіннєвого матеріалу та розсадного способу вирощування овочевих рослин, захисту ранніх овочів від понижених температур у відкритому ґрунті.
Студенти брали активну участь у обговоренні результатів досліджень. Особливу зацікавленість викликала доповідь старости групи СВ-21 Олександра Гоги «Мікрозелень – нова перспектива в сучасному овочівництві» (науковий керівник – доцент Ольга Дидів). Доповідач відповів на усі поставлені запитання.
Марія Шулак (студентка групи СВ-21, староста гуртка) виступала з доповіддю «Вирощування буряка столового на пучкову продукцію» (науковий керівник – в.о. доцента Світлана Стефанюк, керівник гуртка). Дмитро Гаврилишин – «Продуктивність столових буряків за літнього строку сівби» (науковий керівник – доцент Ігор Дидів).
Керівник гуртка «Садівник», доцент Іванна Рожко ознайомила гуртківців із особливостями виробництва органічної плодово-ягідної продукції, важливістю її біохімічного складу, способами зберігання та переробки її в Україні.
Актуальні питання розвитку садівництва були представлені у доповідях студентів-гуртківців: Юлі Герболець «Вивчення клонових підщеп сливи в маточнику в умовах ННЦ ЛНУП» (науковий керівник – доцент Богдан Гулько); Віктора Черняка «Біохімічна цінність малини» (науковий керівник – доцент Іванна Рожко); Даниїла Терлецького «Перспективи вирощування фундука в умовах Західного Лісостепу України» (науковий керівник – в.о. доцента Віра Мороз).
Керівник гуртка «Дендролог», в.о. доцента Віра Мороз особливу увагу приділила підготовці фахівців, здатних вирішувати виробничі питання вирощування декоративних рослин, проєктування, створення та експлуатації компонентів рослинних угруповань у сучасному садово-парковому господарстві.
Високу зацікавленість викликала доповідь студентки групи СПГ-21 Анни Поплавської «Створення штучних водойм на садово-паркових об’єктах» (науковий керівник – в.о. доцента Віра Мороз).
Важливо, що результати досліджень бакалаврів, а згодом і магістрів є основою підготовки кваліфікаційних робіт, а також будуть використовуватися для написання наукових статей та участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Приємно відзначити, що студенти групи СВ-51 гуртків «Садівник» (Ю.Ю. Васильків, Н.А. Штанько) та «Овочівник» (О.О. Москвитин, О.Я. Кахновець) підготували студентські наукові роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство».
За підсумками роботи студентських наукових гуртків «Садівник», «Овочівник» та «Дендролог» найкращі доповіді були рекомендовані для участі у Звітній студентській науковій конференції за результатами досліджень у 2022 році на факультеті агротехнологій та екології.

16 березня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька, зокрема Богдан Гулько, Ольга Дидів, Іванна Рожко, Ігор Дидів (доценти, канд. с.-г. наук) та Віра Мороз і Світлана Стефанюк (в.о. доцента), на запрошення експерта проєкту ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) канд. екон. наук Катерини Крикуненко взяли участь в навчально-тренінговому заході на тему «AKIS: огляд системи передачі знань та інновацій. Як розробити стратегію та дорожню карту AKIS – виклики та рішення для робочої групи з AKIS на національному рівні та у пілотних областях». Захід проводився в рамках серії навчальних та інформаційних заходів з питань аграрного та сільського розвитку, організованих проєктом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України та іншими проєктами міжнародної технічної допомоги в Україні.
Сьогодні агробізнес потребує підвищення власної обізнаності щодо можливостей та потенційних ризиків ведення прибуткової господарської діяльності, а сільське населення – допомоги у подоланні психологічних бар’єрів при прийнятті рішень щодо переходу до офіційного бізнесу. Особливо це актуально через воєнний стан в нашій державі та для відродження економіки України у післявоєнний період. Очевидною є необхідність посилення спроможності комунікаційних процесів на регіональному рівні, що дозволило б скоротити час, який витрачається виробниками як на отримання необхідної базової інформації, так і на їх залучення до ланцюга використання та застосування знань та інновацій у сільському господарстві та взаємопов’язаних сферах.
Основна мета тренінгу – ознайомлення представників органів виконавчої влади усіх рівнів, органів місцевого самоврядування, сільськогосподарських дорадників, представників наукової та освітньої спільноти з базовою інформацією щодо створення та діяльності Системи передачі сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), її розвиток через реалізацію пілотних проєктів в окремих регіонах, а також завдання для України при розробці дорожньої карти та концептуального документа на основі кращих практик Європейського Союзу через активізацію діяльності відповідної робочої групи. Ведуться перемовини з науковцями кафедри щодо їх участі в робочій групі у Львівській області – одній з пілотних для реалізації даної програми, завданням якої є створення дієздатної системи трансферу знань та інновацій з відповідною вертикаллю, яка забезпечить фермерів та сільське населення необхідною інформацією, а також методів впровадження новітніх технологій.

22 листопада 2022 року на кафедрі садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька у форматі відеоконференції на платформі Zoom відбувся круглий стіл «Сучасні аспекти розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства в Західному Лісостепу України». В роботі круглого столу взяли участь викладачі факультету агротехнологій та екології, здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», стейкхолдери, а також викладачі та студенти Золочівського, Вишнянського та Екологічного коледжів Львівського НУП. Разом у відеоконференції взяли участь 42 учасники.
З привітанням до учасників круглого столу звернувся декан факультету, к.с.-г.н., доцент В.В. Бальковський. В обговоренні актуальних питань розвитку садівництва, овочівництва та виноградарства виступили: завідувач кафедри садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька, к.с.-г.н., доцент О.Й. Дидів, к.с.-г.н., доцент І.В. Дидів, к.с.-г.н., доцент І.С. Рожко, провідний викладач Золочівського коледжу ЛНУП М.М. Юзьків. Активну участь в обговоренні взяли стейкхолдери: завідувач Львівської філії Українського інституту експертизи сортів рослин, к.с.-г.н. В.Г. Кузько, агроном ФГ «Ґрін Ґарден» О.Я. Юрчишин, агроном ТзОВ «Флора-Захід» Г.В. Дудка.

У Львівському національному університеті природокористування з ініціативи ректора Володимира Снітинського доброю традицією є багаторічна допомога сиротинцям, будинкам пристарілих, диспансерам, інтернатам, пенсіонерам та Збройним Силам України.
До добрих благодійних справ також постійно долучається кафедра садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька. Вже в котрий раз золотий врожай осені (яблука, груші, сливи, капуста, буряк, морква, картопля, огірки, петрушка, цибуля, часник та ін.), який вирощений завдяки копіткій праці викладачів кафедри, лаборантів та студентів, смакуватимуть діти-сироти, пенсіонери та захисники України. На території притулку для дітей при Львівській ОДА висаджено саджанці плодових дерев (яблуні, сливи, аличі, груші, персика та абрикоса).
Протягом вересня-жовтня 2022 року на кафедрі була організована акція «Купуй яблука – допомагай ЗСУ». Зібрані кошти були передані захисникові України Миколі Ігоровичу Дикому на придбання дрона.