Навчальний процес

На кафедрі забезпечується викладання дисциплін на ОС «Бакалавр» – «Організація і управління виробництвом», «Інженерне облаштування території», «Землеустрій», «Методи оптимізації землевпорядних рішень», «Основи просторового і містобудівного планування», «Управління земельними ресурсами», «Ландшафтознавство»; на ОС «Магістр» – «Територіальне землевпорядкування», «Організація території», «Геодезичний моніторинг земель», «Методологія та методика наукових досліджень», «Державний контроль за використанням та охороною земель», «Стандартизація і сертифікація», «Стандартизація та нормування», «Просторове планування об’єднаних територіальних громад».

Навчальний процес забезпечено необхідними навчально-методичними матеріалами для проведення лекційних, лабораторних і практичних занять, виконання курсових та дипломних робіт.

Студенти мають змогу проходити навчально-виробничі практики у польових та виробничих умовах з використанням сучасних приладів та обладнань як в Україні, так і закордоном (Польща, Латвія), брати участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності.

Міжнародна діяльність і наукове співробітництво кафедри направлені на співпрацю в навчальній та науково-дослідній роботі з кафедрою землеустрою і геодезії Латвійського сільськогосподарського університету (Латвія), Жешувською вищою інженерно-економічною школою (Польща), Інститутом планування використання земель і геоматики Університету Александраса Стульгінскіса (Литва), факультетом кадастру і права Державного аграрного університету Молдови (Молдова).

Результатами міжнародної співпраці є участь у конференціях, спільні наукові публікації викладачів, студентів, аспірантів; читання лекцій; підвищення кваліфікації викладачів; проходження практик студентами.