Лабораторія «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали ТОВ «ФХ Сервіс»» відкрита у 2021 році на кафедрі автомобілів і тракто-рів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП за сприяння і всебічної підтримки ТОВ «ФХ Сервіс, яке є офіційним представ-ником VOLVO& RENAULT TRUCKS / VOLVO PENTA / VOLVO Construction / SDLG у західному регіоні України.
Лабораторія оснащена спеціалізованим вимірювальним обладнанням для визначення якісних показників нафтопродуктів.
Для визначення фракційного складу дизельного пального згідно з EN ISO 3405 використовують апарати АРНС. Даний показник і тиск насичених парів палива характеризують його випаровуваність та істотно впливають на якість сумішоутворення з повітрям. Фракційний склад палива оцінюють за залежністю між кількісним вмістом фракцій палива (у відсотках до об’єму) і температурою, при якій вони випаровуються.

Для визначення кінематичної в’язкості нафтопродуктів застосовують термостат «Термотон-01М».

Температури застигання, помутніння (ДСТУ ISO 3015) і граничної те-мператури фільтрованості (ДСТУ EN 116) визначають за допомогою спе-ціального апарату ТФХФ.

Використовуючи розміщене в лабораторії обладнання студенти ма-ють можливість оцінити фізико-хімічні та експлуатаційні властивості наф-топродуктів і зробити висновок про їх вплив на роботу вузлів і агрегатів автотракторної техніки.
В ній також представлено зразки паливно-мастильних та інших екс-плуатаційних матеріалів як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

В лабораторії проходять заняття з дисципліни «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Технічна експлуатація автомобілів».