Удосконалення технологій переробки рослинних решток та відходів тваринного походження для отримання біогазу та органічних добрив є актуальним викликом сьогодення.
Реалізацію наукового проєкту в цій сфері розпочато спільними зусиллями Асоціації роботодавців Львівської області, корпорації «Енергоресурс-Інвест», ТзОВ «БІТ» та науково-педагогічних працівників ЛНУП. В рамках проєкту в університеті розміщено та введено в дію біогазовий реактор з метою проведення досліджень параметрів виробництва метану з різних видів і композицій сировини, вивчення складу отриманого дигестату (продукту біоконверсії органічних матеріалів у процесі метанового бродіння) та оцінки ефективності його застосування в агровиробництві.

Попередні дослідження з отримання біометану з різних видів сировини та використання дигестату у якості органічного добрива для вирощування енергетичних, технічних та польових культур, виконані науковцями університету впродовж 2023 року, свідчать про перспективність подальшого наукового пошуку і напрацювань в цьому напрямку, зокрема з оцінки різних видів дигестату, способів внесення, розробки рекомендацій щодо оптимальних норм та термінів внесення для різних сільськогосподарських культур.
Під час чергової зустрічі учасників проєкту в.о. ректора Василь Лопушняк, президент асоціації працедавців Львівщини Зеновій Бермес, президент корпорації «Енергоресурс-Інвест» Іван Ніронович та директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БІТ» Сергій Філіппов відзначили результативність вже виконаних робіт, окреслили коло завдань на поточний рік та підписали чотиристоронній Договір про співпрацю як запоруку подальшої спільної діяльності з розвитку сучасних технологій в галузі енергетики та сільськогосподарського виробництва.
Дякуємо нашим партнерам за якісне виконання взятих на себе зобов’язань. Впевнені, що спільними зусиллями зможемо досягти більшого!