1. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція на кафедрі менеджменту ім. Є. В. Храпливого: «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», присвячена 66-й річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського, 4 березня 2018 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на кафедрі обліку та оподаткування «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки», 14-15 березня 2018р.
 3. Науково-практичний семінар кафедри фінансів, банківської справи та страхування «Правові аспекти оподаткування доходів громадян», 3 квітня 2018 р.
 4. Всеукраїнська міжвузівська студентська науково-практична конференція на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку», 11-12 квітня 2018 р.
 5. Круглий стіл на кафедрі економічної теорії: «Фізична економія як альтернатива політекономії», 16 квітня 2018 р.
 6. Звітна студентська наукова конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2017 році, 19-17 квітня 2018 р.
 7. Виїзний науково-практичний семінар кафедрі фінансів, банківської справи та страхування на базі Личаківського відділу обслуговування громадян «Сервісний центр» у м. Львові «Реалії сучасного пенсійного страхування», 24 квітня 2018 р.
 8. Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектурі села”, присвячена пам’яті д.т.н., професора Клименка Федора Єлисейовича, 26-28 квітня  2018 р.
 9. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики», 16 травня 2018 року.
 10. Круглий стіл на кафедрі статистики та аналізу «Тенденції функціонування ринку продовольства у Львівській області», 16 травня 2018 р.
 11. Круглий стіл на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Формування кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад», 17 травня 2018 р.
 12. Виїзний семінар за результатами соціологічного опитування в с. Балучин Буського району «Соціологічний моніторинг проблем землекористу­вання у вибраних селах», 17 травня 2018 р.
 13. Круглий стіл на кафедрі економіки «Форсайт євроінтеграційних процесів в АПК України», 18 травня 2018 р.
 14. Науковий семінар на кафедрі інформаційних технологій «Економічна безпека та сталий розвиток сільських територій: теоретичні та прикладні проблеми взаємодії», 18 травня 2018 р.
 15. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція на кафедрі економіки «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств Проблематика 2018 р.: Сільськогосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтеграції». 23-25 травня 2018 р.
 16. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція на кафедрі менеджменту ім. Є. В. Храпливого «Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика», 29-30 травня 2018 р.
 17. Міжнародна науково-практична конференція на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», 30-31 травня 2018 р.
 18. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку земельних відносин: сьогодення і перспектива» Львів-Дубляни 4 червня 2018 р.
 19. Круглий стіл на кафедрі інформаційних технологій «Моделювання економічних процесів в умовах розвитку аграрного виробництва та села», 5 червня 2018 р.
 20. Всеукраїнська науково-практична конференція «Селекція сільськогосподарських рослин у ХХІ столітті: теорія і практика, реалії та перспективи», присвяченої 130-річчю народження академіка М. І. Вавилова і 78-річчю його перебування на дослідних полях у Дублянах, 6 – 8 червня 2018 р.
 21. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами», Славське  (12-16 лютого 2018 р.) Круглий стіл «Біоенергія і село. Наука і практика», 10 липня 2018 р.
 22. ХІХ міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку  агропромислового комплексу та сільських територій” 19-21 вересня 2018 р.

У рамках форуму відбулися міжнародні науково-практичні конференції:

-“Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації”, присвячена 120  річниці з дня народження професора Є.В. Храпливого;

-“Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій”;

-“Системи виробництва продукції рослин­ництва на основі екологостабілізу­ючих заходів”;

-“Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій”;

-“Техніка та технології агропро­мислового виробництва”;

-“Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві”;

-“Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти”.

 1. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», 19-21 вересня 2018 р.

У рамках форуму відбулися студентські наукові конференції:

- Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;

- Сучасні агротехнології й тенденції їх розвитку;

- Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;

- Економічні аспекти розвитку АПК;

- Технічний прогрес в АПК;

- Актуальні проблеми будівництва та архітектури;

- Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

 1. Науково-методичний семінар у смт. Маневичі «Стан, проблеми та перспективи модернізації освіти в умовах децентралізації», 26 вересня 2018 р.
 2. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Землеробство – продовольча, економічна та екологічна безпека» (на базі Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ), м. Івано-Франківськ,  02-03 жовтня 2018 року.
 3. Круглий стіл на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування «Роль фінансово-кредитних інститутів у фінансуванні аграрного бізнесу України», 18 жовтня 2018 р.
 4. Навчальний семінар з представниками фірми WIX на тему «Сучасність та перспективи розвитку фільтрувальних елементів», 23 жовтня 2018 р.
 5. Навчальний семінар з представниками фірми Торговий Дім «Агро-Плюс» на тему: «Ринок шин та камер для сільськогосподарської, індустріальної та спецтехніки України», 24 жовтня 2018 р.
 6. Науково-практичний семінар на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу «Розвиток інфраструктури для електротранспорту в Україні та світі», 24 жовтня 2018 р.
 7. Семінар на кафедрі права «Правові аспекти у формуванні особистості в сучасних умовах  комунікації».
 8. Презентація Англійсько-українсько-російського словника скорочень з аграрної інженерії. 19 листопада 2018 р.
 9. Конференція «Вчені Львівського національного аграрного університету – виробництву» у рамках ІІІ Міжнародної агропромислової виставки «ERO –AGRO», м. Львів, 23 листопада 2018 р.