На загальноуніверситетському рівні:
1. Звітна студентська наукова конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2021 р., 12-13 травня 2021 р.
2. XХІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», 04-06 жовтня 2021 р.
3. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», 05-07 жовтня 2021 р.
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий аспекти», 04-06 жовтня 2022 р.
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в освіті», 04-06 жовтня 2022 р.


Факультет агротехнологій та екології:
1. Науковий семінар «Поєднання традиційних й інноваційних методів селекційного процесу при створенні сортів і гібридів польових культур», 08 лютого 2022 р.
2. Круглий стіл «Нові сортові ресурси сільськогосподарських культур Львівщини, їх господарсько-біологічні особливості, генетичний потенціал та умови його реалізації», 10 лютого 2022 р.
3. Круглий стіл «Шляхи розвитку експертного центру «Агротуристичний кластер» в контексті співпраці зі стейкхолдерами», 11 лютого 2022 р.
4. Круглий стіл «Європейський досвід поводження з відходами», 20 лютого 2022 р.
5. Науковий семінар «Огляд поширення інвазійних видів рослин на території Західного Лісостепу України та методи їх обмеження», 29 березня 2022 р.
6. Круглий стіл «Імунодефіцити в тваринництві, їх етіологія та профілактика».
7. Науковий семінар «Способи підвищення продуктивності природних та сіяних кормових угідь», 12 травня 2022 р.
8. Семінар-зустріч виробників м’яких фруктів, власників приватних домоволодінь, представників Яворівського НПП, Львівського комунального підприємства «Зелене місто» та місцевих територіальних громад, 21 травня 2022 р.
9. Науково-практичний семінар «Стани та перспективи розвитку зеленого туризму в Західному регіоні України, 08 червня 2022 р.
10. Міжнародна науково-практична конференція «Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів», присвячена 100-річчю з дня народження професора Михайла Гончара, 04-06 жовтня 2022 р.
11. Науково-практичний семінар «Теорія і практика сучасних проблем екології», 16 листопада 2022 р.

Факультет будівництва та архітектури:
1. Круглий стіл «Дитячі дошкільні заклади вальдорфської педагогіки. Особливості інклюзивності будівель і споруд та їх територій», 25 березня 2022 р.
2. Науковий семінар «Вітчизняний та закордонний досвід використання сталефібробетону в згинаних конструктивних елементах», 29 березня 2022 р.
3. Круглий стіл «Роль екоготелів в структурі просторового розвитку об’єднаних територіальних громад», 05 квітня 2022 р.
4. Науковий семінар «Експериментально-теоретичні дослідження роботи залізобетонних елементів, армованих просічно-витяжним листом», 07 квітня 2022 р.
5. Науковий семінар «Використання відходів виробництв та вторинної сировини для покращення фізико-механічних характеристик ніздрюватих бетонів», 28 квітня 2022 р.
6. Круглий стіл «Духовна самореалізація та мистецтво як вершина самосвідомості людини – головна ціль сучасної архітектури», 05 травня 2022 р.
7. Студентська наукова конференція «Саміт Землі: історія, реальні результати, примарні ілюзії та перспективи на майбутнє», 18 травня 2022 р.
8. Круглий стіл «Україна та Європа» з нагоди Дня Європи, 20 травня 2022 р.
9. Круглий стіл «Ріо–2022: 30-річна історія перемог та поразок Саміту Землі», 03 червня 2022 р.
10. Круглий стіл «Дослідження захисних властивостей вогнезахисних речовин та матеріалів», 25 травня 2022 р.
11. V Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села», 16-17 червня 2022 року.
12. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві», 04-06 жовтня 2022 р.
13. Круглий стіл, присвячений реалізації грантової угоди «Застосування принципів адаптивної архітектури у ревіталізації покинутих пам’яток архітектури спільної східноєвропейської спадщини» № 101084975 – Revitalization – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH в рамках програми ЄС Еразмус+, 06 жовтня 2022 р.
14. Наукова конференція «Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України», 27-28 жовтня 2022 року.
15. Наукова конференція «Григорій Савич Сковорода: філософ, письменник, педагог», присвячена 300-річчю від дня народження Г. Сковороди, 22 листопада 2022 р.

Факультет землевпорядкування та туризму:
1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики», 03 березня 2022 р.
2. Круглий стіл «Програмне забезпечення для викладання різних мов під час онлайн-навчання в умовах епідемії коронавірусу та воєнного стану в Україні», 29 березня 2022 р.
3. Круглий стіл «Роль та інструменти маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємств», 18 квітня 2022 р.
4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України», 18 травня 2022 р.
5. Круглий стіл «Розкриття актуальних питань укладання лексикографічних джерел, проблеми творення новітніх термінологічних одиниць та психолінгвістичні аспекти», 21 квітня 2022 р.
6. Круглий стіл «Діяльність туристичної галузі в умовах воєнного стану в Україні», 19 травня 2022 р.
7. Круглий стіл зі стейкхолдерами «Проблеми та перспективи розвитку сучасної геодезичної та землевпорядної науки», 31 травня 2022 р.
8. Круглий стіл «Актуальні питання розвитку освіти і науки в галузі геодезії та землеустрою» на кафедрі геодезії і геоінформатики, 09 червня 2022 р.
9. Науково-практичний семінар «Сучасні технології в кадастрі», 20 вересня 2022 р.
10. Заходи, присвячені Всесвітньому дню туризму, 5-річчю створення кафедри туризму ЛНУП, виставка-семінар «Сучасні тенденції розвитку активного туризму в Україні та світі», присвячена пам’яті доцента кафедри туризму Михайла Зеноновича Гамкала, 26 вересня 2022 р.
11. Міжнародна науково-практична конференція «Земельні відносини у контексті просторового розвитку сільських територій», 04-06 жовтня 2022 р.
12. Науковий семінар «Методика викладання іноземних мов під час комбінованого навчання студентів закладів вищої освіти в Україні», 22 жовтня 2022 р.
13. Науково-практичний семінар «Правовий режим використання земель водного фонду», 25 жовтня 2022 р.

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій:
1. Круглий стіл «Енергетика сьогодення – стан та перспективи розвитку», 27 травня 2022 р.
2. Науково-практичний семінар «Науково-практичні засади удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві», с. Воля Висоцька Львівського району, 30 червня 2022 р.
3. Круглий стіл з проблем зварювання в рамках проведення практично-технічного семінару для зварювальників за участю провідних фахівців машинобудівних компаній, підприємств-партнерів та інженерних служб аграрних підприємств, 27 вересня 2022 р.
4. Вебінар компанії Mann+Hummel «Особливості конструкції сучасних фільтрів Mann-Filter», 02 листопада 2022 р.
5. Студентська олімпіада з налаштування посівних комплексів марки Horsch на задану норму висіву, 08 листопада 2022 р.
6. Тренінг за участю представника компанії ТОВ «Claas Україна», присвячений ознайомленню з модельним рядом тракторів марки Arion і Axion, 27-28 вересня 2022 р.
7. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі», приурочена до 15-річчя кафедри електротехнічних систем, 04-06 жовтня 2022 р.
8. Міжнародна науково-практична конференція «Техніка та технології агропромислового виробництва», 04-06 жовтня 2022 р.
9. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в енергетиці та АПК», 04-06 жовтня 2022 р.
10. Круглий стіл викладачів і магістрантів кафедри ЕТС та представників ПАТ «Львівобленерго» «Стан і тенденції розвитку електротехнічної галузі України», 15 листопада 2022 р.

Факультет управління, економіки та права:
1. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», 22-23 березня 2022 р.
2. Круглий стіл «Дистанційні онлайн-послуги Пенсійного фонду України», 14 квітня 2022 р.
3. Науковий вебінар «Freelance в умовах сьогодення», проведений спільно з агенцією Semante Media Group, 21 квітня 2022 р.
4. VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», 08 травня 2022 р.
5. Науковий вебінар «Якісний менеджмент – основа ІТ індустрії», проведений з аутсорс-компанією «Temy.Co», 20 травня 2022 р.
6. I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва», 25 травня 2022 р.
7. Круглий стіл «Цифровізація обліку та оподаткування: реалії та виклики сьогодення», 25 травня 2022 р.
8. Науковий вебінар «Як розпочати власну справу в нових реаліях. Шлях від ідеї до першого результату», проведений спільно з аутсорс-компанією SemMedia, 01 червня 2022 р.
9. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій та країн V-4», 02 червня 2022 р.
10. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств». Проблематика 2022 «Ефективність інноваційного розвитку аграрних підприємств», 02-03 червня 2022 р.
11. Круглий стіл «Шляхи реалізації та перспективи вдосконалення конституційних прав суб’єктів агробізнесу в умовах воєнного стану», 15 червня 2022 р.
12. Науково-практичний семінар «Підприємництво: доступно, стисло, для жителів села», 14 вересня 2022 р.
13. Міжнародна науково-практична конференція «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій», 04-06 жовтня 2022 р.
14. Науково-практичний семінар «Фінансова децентралізація в умовах воєнного стану», 14 жовтня 2022 р.
15. Круглий стіл «Правові засади функціонування української мови як державної», 07 листопада 2022 р.
16. Науково-практичний семінар «Етапи та особливості створення успішного бізнесу у сфері надання логістичних послуг», проведений спільно з ТзОВ «Смарт Вей Логістик», 08 листопада 2022 р.
17. Науково-практичний вебінар «Методологія управління проєктами. Традиційні та гнучкі методології управління проєктами», проведений спільно з агенцією Principal Software Engineer at UKEESS Software House, 10 листопада 2022 р.
18. Круглий стіл «Облік і оподаткування в галузях економічної діяльності: специфіка організації та методики», 17 листопада 2022 р.
19. VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку», 23-24 листопада 2022 р.
20. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», 07-08 грудня 2022 р.
21. Круглий стіл кафедри економіки та кафедри енергетики «Зміцнення енергетичної безпеки країни та відновлення економіки в повоєнний час», 09 грудня 2022 р.