Згідно зі статутом Львівський національний університет природокористування провадить самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку і виготовляє видавничу продукцію. Свої зусилля університет спрямовує на пропаганду наукового доробку вчених ЗВО, закріплення їх авторських прав, забезпечення студентів навчальною та навчально-методичною літературою. Науковці мають змогу публікувати результати своїх досліджень у «Віснику Львівського національного університету природокористування», що видається в чотирьох серіях, а саме: «Агрономія», «Економіка АПК», «Агроінженерні дослідження», «Архітектура та сільськогосподарське будівництво» (Архів номерів). Усі серії «Вісника» затверджені Вищою атестаційною комісією як фахові видання. Крім того, започатковано видання «Журналу агроекології і біології» та журналу «Аграрна економіка».

Оперативно реагувати на зміни в навчальних програмах, забезпечувати студентів добротною українською навчальною книгою дозволяють навчальні посібники, практикуми, курси лекцій, видані викладачами закладу вищої освіти. Усі дисципліни повністю забезпечуються необхідною навчально-методичною літературою. Крім того, університет видає словники, довідники, бібліографічні покажчики.

Велика увага звертається на впровадження наукового доробку у виробництво. З цією метою видається порадник сільському господарю «Вчені Львівського національного університету природокористування – виробництву».