Дисертант

Станько Тетяна Миколаївна

Тема дисертації

«Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

07.05.2021

Дисертант

Левандівський Омелян Тарасович

Тема дисертації

«Організаційно-економічні засади інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових трансформацій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

07.05.2021

Дисертант

Пендзей Любов Петрівна

Тема дисертації

«Планування землекористування сільських територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

08.04.2021

Дисертант

Невмержицький Василь Миколайович

Тема дисертації

«Управління інноваційно-інвестиційним потенціалом конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

08.04.2021

Дисертант

Стадницька Ольга Вікторівна

Тема дисертації

«Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

23.12.2020

Дисертант

Шушулков Стоян Дмитрович

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

23.12.2020

Дисертант

Гакал Тетяна Олександрівна

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

22.10.2020

Дисертант

Бобровник Денис Олександрович

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм використання бенчмаркінгу в діяльності аграрних підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

22.10.2020

Дисертант

Матковський Петро Єгорович

Тема дисертації

«Модернізація сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

07.07.2020 р.

Дисертант

Таратула Руслана Богданівна

Тема дисертації

«Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Дата захисту

14 липня 2020 р.

Дисертант

Сас Людмила Степанівна

Тема дисертації

«Ефективність технологічного оновлення виробництва у сільськогосподарських підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

15 липня 2020 р.