CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 36.814.03

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на три роки.

Створена наказом МОН України від 24.10.2017 № 1413

Термін дії - три роки.

Персональний склад ради

 Голова ради:

Кузьмінський Роман Данилович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри експлуатації та технічного сервісу машин імені професора О.Д. Семковича, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

 Заступник голови:

Дмитрів Василь Тарасович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри механізації та автоматизації тваринництва, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

 Вчений секретар:

Ковалишин Степан Йосифович, к.т.н., професор, декан факультету механіки та енергетики, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11.

 Члени ради:

Боярчук Віталій Мефодійович, к.т.н., професор, перший проректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Братішко Вячеслав Вячеславович, д.т.н., старший науковий співробітник, в.о. заступника директора, Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, спеціальність 05.05.11;
Завгородній Олексій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої математики, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11;
Калахан Олег Степанович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Керницький Іван Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри машинобудування, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Крайник Любомир Васильович, д.т.н., професор, професор кафедри автомобілебудування, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.05.11;
Ковальчик Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Мягкота Степан Васильович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри фізики, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Пастухов Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри сільськогосподарських машин, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.05.11;
Сиротюк Валерій Миколайович, к.т.н., професор, професор кафедри електротехнічних систем, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Тимочко Василь Олегович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11;
Толстушко Микола Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри обладнання лісового комплексу та теорії машин і механізмів, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.05.11.