Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.013 створена згідно з наказом в.о. ректора Львівського національного університету природокористування № 786-к від 07.12.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 4 від 07.12.2023 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Разанової Алли Михайлівни на тему «Інтенсивність накопичення важких металів розторопшею плямистою (Silybum marianum L.) залежно від удобрення в умовах Лісостепу Правобережного» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.012 створена згідно з наказом в.о. ректора Львівського національного університету природокористування № 120 від 24.05.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 9 від 23 травня 2023 року, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  Шестака Володимира Геннадійовича на тему  «Оптимізація азотного живлення ячменю озимого на темно-сірому опідзоленому ґрунті західного лісостепу»  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  20 «Аграрні науки та продовольство»  за  спеціальністю  201 «Агрономія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.011 створена згідно з наказом в.о. ректора Львівського національного університету природокористування № 120 від 24.05.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 9 від 23.05.2023 року, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазурака Ростислава Андрійовича на тему «Анкерування стрижневої арматури у фібробетоні» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань  19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.010 затверджена згідно з наказом в.о. ректора Львівського національного університету природокористування № 121 від 24 травня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Темненко Софії Миколаївни на тему «Формування та розвиток ринку кормових добавок» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.009 створена згідно з наказом ректора Львівського національного університету природокористування № 17 від 08.02.2023 на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 6 від 08.02.2023 року, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лизака Михайла Петровича на тему «Фінансово-економічні результати діяльності сільськогоспо­дарських підприємств і шляхи їх покращення» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.008 створена згідно з наказом ректора Львівського національного університету природокористування № 149 від 02.09.2022 на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 1 від 02.09.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Колодій Ірини Володимирівни на тему «Організаційно-економічні засади антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.007 створена згідно з наказом ректора Львівського національного університету природокористування № 110 від 15.06.2022 на підставі рішення Вченої ради ЛНУП, протокол № 9 від 15.06.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гнатіва Ігоря Романовича на тему «Антропогенна трансформація природних функцій водозбірної екосистеми річки Стрий» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія».

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.006 створена для проведення разового захисту дисертації Шугала Вячеслава Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Тема дисертації: «Еколого-економічна ефективність виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки».
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Черевко Георгій Владиславович.

Захист дисертації відбудеться 24 березня 2021 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.004 створена для проведення разового захисту дисертації Березовецької Оксани Георгіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Тема дисертації: «Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок».
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор Сиротюк Валерій Миколайович.

Захист дисертації відбудеться 17 лютого 2021 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Завантажити аудіо

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.814.003 створена для проведення разового захисту дисертації Зрайла Івана Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».

Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гринкевич Світлана Степанівна.

Захист дисертації відбудеться 26 листопада 2020 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Засідання переноситься у зв'язку з неможливістю зібрати кворум спецради.

Захист дисертації відбудеться 24 грудня 2020 р. у дистанційній формі з використанням засобів відеозв'язку на платформі ZOOM. Початок захисту - об 11.00 год.

Завантажити аудіозапис