Вкладення:
Скачати цей файл (Нормативи часу для планування роботи НПП.doc)Нормативи часу для планування роботи НПП.doc169 Кб
Скачати цей файл (Порядок скасування рішення про видачу_диплома.pdf)Порядок скасування рішення про видачу_диплома.pdf175 Кб
Скачати цей файл (Положення про стипенідю ім.Я.Зайшлого.pdf)Положення про стипенідю ім.Я.Зайшлого.pdf114 Кб
Скачати цей файл (Положення про видачу дипломів.pdf)Положення про видачу дипломів.pdf535 Кб
Скачати цей файл (Положення про Екзаменаційну комію ЛНАУ2020.pdf)Положення про Екзаменаційну комію ЛНАУ2020.pdf1707 Кб
Скачати цей файл (Положення про студентський рейтинг (зі змінами_2021р.).pdf)Положення про студентський рейтинг (зі змінами_2021р.).pdf688 Кб
Скачати цей файл (Положення про перезарахування.pdf)Положення про перезарахування.pdf643 Кб
Скачати цей файл (Інструкція діловодство2021.pdf)Інструкція діловодство2021.pdf1939 Кб
Скачати цей файл (Положення про студ гурток.pdf)Положення про студ гурток.pdf146 Кб
Скачати цей файл (Положення про електронний журнал.pdf)Положення про електронний журнал.pdf569 Кб
Скачати цей файл (Положення про організацію та проведення опитування.pdf)Положення про організацію та проведення опитування.pdf328 Кб
Скачати цей файл (Положення про перевірку на академічний плагіат.pdf)Положення про перевірку на академічний плагіат.pdf356 Кб
Скачати цей файл (положення про конфлікти.pdf)положення про конфлікти.pdf424 Кб
Скачати цей файл (Положення про навч відділ заб якості ЛНАУ 2020.pdf)Положення про навч відділ заб якості ЛНАУ 2020.pdf374 Кб
Скачати цей файл (положення про відділ з організації навчально-виховної роботи студентів 2021.doc)положення про відділ з організації навчально-виховної роботи студентів 2021.doc53 Кб
Скачати цей файл (положення про наставника.doc)положення про наставника.doc52 Кб
Скачати цей файл (Положення про конкурсний відбір_2020.pdf)Положення про конкурсний відбір_2020.pdf181 Кб
Скачати цей файл (положення про міжнародні проєкти.doc)положення про міжнародні проєкти.doc68 Кб
Скачати цей файл (Положення про підвищення кваліфікації та стажування_243 наказ від 21.12.2019.doc)Положення про підвищення кваліфікації та стажування_243 наказ від 21.12.2019.doc175 Кб
Скачати цей файл (Про Забезпечення доступу до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛНАУ.doc)Про Забезпечення доступу до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛНАУ.doc53 Кб
Скачати цей файл (Положення студентської самоврядної організації Основа ЛНАУ нове.doc)Положення студентської самоврядної організації Основа ЛНАУ нове.doc126 Кб
Скачати цей файл (Інструкція з діловодства.doc)Інструкція з діловодства.doc336 Кб
Скачати цей файл (Розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf)Розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf251 Кб
Скачати цей файл (Положення про розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf)Положення про розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf251 Кб
Скачати цей файл (Тимчасове Положення про дуальну освіту.doc)Тимчасове Положення про дуальну освіту.doc85 Кб
Скачати цей файл (Положення про неформальну освіту.doc)Положення про неформальну освіту.doc37 Кб
Скачати цей файл (Положення ЛНАУ’’ Про формування ОПП ’’.doc)Положення ЛНАУ’’ Про формування ОПП ’’.doc2173 Кб
Скачати цей файл (положення про відпрацювання пропущених занять_ наказ № 18 від 29.01.2019.doc)положення про відпрацювання пропущених занять_ наказ № 18 від 29.01.2019.doc67 Кб
Скачати цей файл (Положення про індивідуальні навчальні плани студентів.pdf)Положення про індивідуальні навчальні плани студентів.pdf379 Кб
Скачати цей файл (Сертифікати про акредитацію.pdf)Сертифікати про акредитацію.pdf1264 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок визнання іноземних освітніх документів.doc)Положення про порядок визнання іноземних освітніх документів.doc72 Кб
Скачати цей файл (Положення про стипендіальне забезпечення.doc)Положення про стипендіальне забезпечення.doc197 Кб
Скачати цей файл (Положення про критерії оцінювання.doc)Положення про критерії оцінювання.doc151 Кб
Скачати цей файл (Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства.doc)Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства.doc53 Кб
Скачати цей файл (Положення про навчання за інд графіком.pdf)Положення про навчання за інд графіком.pdf820 Кб
Скачати цей файл (Положення про студентські квитки від 31.08.2018 р..pdf)Положення про студентські квитки від 31.08.2018 р..pdf245 Кб
Скачати цей файл (Про визнання освітніх документів.pdf)Про визнання освітніх документів.pdf416 Кб
Скачати цей файл (Положення про практику.doc)Положення про практику.doc270 Кб
Скачати цей файл (Склад комісії з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти при вченій раді ЛНАУ.doc)Склад комісії з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти при вченій раді ЛНАУ.doc25 Кб
Скачати цей файл (Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у ЛНАУ.pdf)Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у ЛНАУ.pdf185 Кб
Скачати цей файл (Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ.pdf)Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ.pdf369 Кб
Скачати цей файл (Стандарт підприємства(вимоги до оформлення дипломних і курсових).doc)Стандарт підприємства(вимоги до оформлення дипломних і курсових).doc217 Кб
Скачати цей файл (Положення про диплом.doc)Положення про диплом.doc96 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до ЛНАУ.pdf)Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до ЛНАУ.pdf498 Кб
Скачати цей файл (Положення про відкриті заняття ЛНАУ .doc)Положення про відкриті заняття ЛНАУ .doc86 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури ЛНАУ.doc)Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури ЛНАУ.doc126 Кб
Скачати цей файл (Полож про систему якості вищої освіти.doc)Полож про систему якості вищої освіти.doc191 Кб
Скачати цей файл (Положення про академ мобільність.doc)Положення про академ мобільність.doc101 Кб