№ п/п

Факультет

Назва

дисципліни

Курс

Завдання

1.

Землевпорядний

 

«Українська мова за професійним спрямуванням»

Історія України

 

1-ий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ий

Тема №3.  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Написання розписки та особистого доручення.

Література:

Куза А. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр» /А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.24-43.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. – С. 5-28; 74-77.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук,         І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. - С.-267-299.

Тема№4. Українська лексикографія. Словники  у професійному мовленні. . Написання характеристики.

Література:

Куза А.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр»/А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.42-54.

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З.Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.61-80.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. – С.35-38.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. - С.-72-77

Тема №5. Лексика сучасної української літературної мови з погляду її походження та вживання. Написання розпорядчих (наказу та розпорядження) та довідково-інформаційних документів (протоколу, витягу з протоколу,  адміністративного акта та доповідної записки).

Література:

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.-120-131.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. -С.40-42, 71-72, 77-80

 

Тема № 5. Україна наприкінці 50-80-х рр. XVII ст. Руїна.

1 год.

Тема № 6. Україна у XVIII столітті. Ліквідація Гетьманщини, Запорізької Січі та козацтва.1 год.

Тема № 7. Українські землі в ХІХ столітті. 1год.

Тема№ 8. Україна напередодні та в роки Першої світової війни. 1 год.

Тема № 9. Україна на шляху відновлення української держави (1917-1918). 1 год.

Тема № 10. Україна Гетьманату і Директорії (1918-1921 р.). 1 год.

Література: Бойко О. Д.  Історія України: Посібник \ О. Д. Бойко.  – К, 2002. – С. 167-368.

2.

Економічний

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 

 

 

1-ий

Тема №3.  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Написання розписки та особистого доручення.

Література:

Куза А. М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр» /А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.24-43.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. –С. 5-28; 74-77.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук,         І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. - С.-267-299.

Тема №4. Українська лексикографія. Словники  у професійному мовленні. Написання характеристики.

Література:

Куза А.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр»/А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.42-54.

Мацюк З. Українська мова  професійного спрямування: Навчальний посібник / З.Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.61-80.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. –С. 35-38.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. С.-72-77.

Тема №5. Лексика сучасної української літературної мови з погляду її походження та вживання. Написання розпорядчих (наказу та розпорядження) та довідково-інформаційних документів (протоколу, витягу з протоколу,  адміністративного акта та доповідної записки).

Література:

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.-120-131.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. - С.40-42, 71-72, 77-80.

 

3.

Агротехнологій та екології

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 

2-ий

Розділ ІІ

Тема № 2. Стилі сучасної  української літературної мови.

Література:

Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник /    З. Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.- 37-52.

Шевчук С.В.Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010.- С. 109-118.

Методичні  рекомендації  до  самостійного вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

ОС «Бакалавр» / О. М.  Горда.  – Львів: ЛНАУ, 2016.- С. 7-9.

Тема № 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Література:

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. - С. 5-38; 68-70.

Тема № 4 Лексичні засоби мови професійного спілкування.

Література:

Мацюк  З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник/ З. Мацюк, Н.Станкевич. — К.: Каравелла, 2008.- С. 61-80; 120-121; 143-158.

Розділ ІІ

Тема №1 Спілкування як інструмент професійної діяльності.

Література: Шевчук С.В.Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук,

І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010.-       С. 146-166.

Тема №2. Культура усного фахового спілкування.

Література: Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.- 37-52.

 

4.

 

 

Будівництва та архітектури

«Історія України»

«Історія та культура України»

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 

 

 

 

1-ий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ий

Лекції   - 6 год

Тема 5. Політичне становище України після смерті Б. Хмельницького. Руїна. 1 год

Тема 6. Україна у XVIII столітті. 1 год

Тема 7 - 8. Українські землі в ХІХ столітті. 2 год

Тема 9. Україна напередодні та в роки Першої світової війни.

Тема 10. Українська державність 1917-1920 рр.

Література: Бойко О. Д.  Історія України: Посібник \ О. Д. Бойко.  – К, 2002. – С. 167-368.

Практичні заняття

Тема №3.   Українські землі в складі Князівства Литовського. Виникнення козацтва. Експансія Польщі на Україну                                                         2 год.

Тема №4.   Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Утворення козацької держави.                                                         2 год.

Тема №5.   Політичне становище України після смерті Б. Хмельницького. Руїна                                                         2 год.

Література: «Історія України». Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами факультету будівництва та архітектури напряму підготовки 6.060102  «Архітектура». - Львів, 2014 – С. 10-15.

Лекції   - 6 год

Тема 5. Політичне становище України після смерті Б. Хмельницького. Руїна. 1 год

Тема 6. Україна у XVIII столітті. 1 год

Тема 7 - 8. Українські землі в ХІХ столітті. 2 год

Тема 9. Україна напередодні та в роки Першої світової війни.

Тема 10. Українська державність 1917-1920 рр.

Література: Бойко О. Д.  Історія України: Посібник \ О. Д. Бойко.  – К, 2002. – С. 167-368.

 

Практичні заняття

Тема №3.   Українські землі в складі Князівства Литовського. Виникнення козацтва. Експансія Польщі на Україну                                                         2 год.

Тема №4.   Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Утворення козацької держави.                                                         2 год.

Тема №5.   Політичне становище України після смерті Б. Хмельницького. Руїна

Література:  «Історія та культура України». Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами факультету будівництва та архітектури напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». -  Львів, 2015 – С. 11-17.

 

Тема № 9. Реклама як вид комунікації.

Тема № 11. Українська термінологія в професійному спілкуванні.

Література:

Куза А.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр»/А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.103-120.

Шевчук С.В.Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. С.- 513-524

Мацюк  З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник/ З. Мацюк, Н.Станкевич. — К.: Каравелла, 2008.- С.- 61-80.

Тема № 12. Лексикографічна компетенція як показник мовної культури

Література: Куза А.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для всіх напрямів ОКР «Бакалавр»/А.М. Куза, О.В. Дерпак, Г.А. Барабаш – Львів: ЛНАУ, 2013. – С.42-54.

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З.Мацюк, Н. Станкевич. — К.: Каравелла,  2008. - С.61-80.

Українська мова професійного спілкування: Документація: Навч. посібник/ Г.А. Барабаш, О.В. Дерпак, А.М. Куза, І.П. Тарасюк. – Львів: ЛНАУ, 2010. –С.35-38.

Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник /С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2010. С. -72-77