Фонд запрошує до участі студентів 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації. 

В цьому навчальному році кожен конкурсант самостійно заповнює форму реєстрації на сайті конкурсу www.zavtra.in.ua  з 15  жовтня до 30 листопада 2015 року включно та  завантажує електронний пакет документів.

Загальні пояснення щодо змісту основних документів, які подаються на конкурс:

1) Рекомендаційний лист має містити опис одного або кількох прикладів соціальної або громадської діяльності конкурсанта з зазначенням основної мети соціального або громадського проекту, ролі та внеску конкурсанта у реалізацію цього проекту (акції). В рекомендаційному листі наукова діяльність конкурсанта не описується! Якщо рекомендаційний лист надано науковим керівником конкурсанта, бали не нараховуються! Рекомендація має надаватись або громадською організацією, або студентським самоврядуванням, або відділом з виховної роботи, або іншою сторонньою організацією чи керівником проекту, в якому студент брав участь.

Згідно з рішенням ректорату університету від 16.06.2015 р. № 26

плата за виготовлення:

диплома бакалавра, спеціаліста, магістра становить 18,00 гривень;

диплома молодшого спеціаліста –16,00 гривень;

додатка до диплома – 2,00 гривні;

додатка до диплома Європейського зразка – 14,00 гривень;

диплома спеціаліста про перепідготовку – 50,00 гривень;

свідоцтва про підвищення кваліфікації – 50,00 гривень.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1506 від 23.12.2014р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади  у 2014–2015 н.р.» Львівський національний аграрний університет призначено базовим вищим навчальним закладом для проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін «Агроекологія» і «Економіка природокористування»  та напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва».