Історія кафедри

Кафедра технології та організації будівництва заснована в 1990 році як кафедра інженерного забезпечення будівництва.

Від початку заснування кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.Д. Лесечко. З 1999 до 2006 р. – доктор технічних наук, професор Б.Г. Гнідець. Протягом 2006–2007 рр. завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Р.А. Шмиг, з 2007 р. до 2016 р. – кандидат технічних наук, доцент А.В. Мазурак, а з 2016 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Ю.Є.Фамуляк.

Фундамент кафедри як навчального підрозділу заклали досвідчені спеціалісти – педагоги вищої школи: М.Д. Лесечко – д.е.н., професор, академік Академії будівництва України, П.І. Вівчар – к.т.н., доцент, І.І. Ніконець – к.т.н., доцент, І.Г. Тарасюк – старший викладач, М.Й. Ванік – старший викладач, І.Я. Байко – завідувач лабораторії.

Згодом викладацький склад кафедри доповнюють: Ю.Є Фамуляк. – к.т.н., доцент, І.М. Добрянський – д.т.н., професор, Ю.М. Вибранець – старший викладач, А.В. Мазурак – к.т.н., в.о. професора.

З 1999 року до навчального процесу кафедри долучились відомі учені та досвідчені педагоги: доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України й Української академії архітектури Б.Г. Гнідець, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Б.М. Ониськів, кандидат технічних наук, доцент Й.Д. Романюк.

З 2007 року до навчального процесу кафедри долучилася к.т.н. С.П. Бурченя, з 2010 року – старший викладач В.О. Михайлечко, з 2012 року на кафедрі працює старший викладач І.В. Ковалик, з 2016 року – к.т.н., доцент В.В. Артеменко, з 2018 року – к.т.н., А.Я. Регуш, з 2019 року – доктор економічних наук, в.о. професора Є.Г. Матвіїшин, а з 2020 р. – доктор технічних наук, професор Р.І. Кінаш.

З 2003 до 2017 рр. на кафедрі працював к.т.н., доцент С.С. Лопатка, з 2006 до 2018 рр. – старший викладач Г.М. Дмитрів, з 2010 до 2018 рр. – к.е.н., доцент Л.О. Добрянська. У 2009 році на кафедрі працювали доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України Б.Г. Дробенко та випускник-магістрант В.М. Калітовський. У різний час на кафедрі працювали також к.е.н. В.М. Свястин, С.Ю. Терлига, Т.П. Швидка, О.Я. Андрушків.

До навчально-допоміжного персоналу кафедри належать провідний фахівець І.В. Заячківська, старший лаборант М.М. Пехник.

У 2004 році кафедра інженерного забезпечення будівництва перейменована на кафедру технології та організації будівництва.