Щорічно на кафедрі технології та організації будівництва науково-дослідною роботою займається від 20 до 30 студентів різних курсів. На кафедрі функціонують два наукові гуртки – «Новітні матеріали в будівництві» та «Новітні технології у будівництві». Студенти III  курсу після освоєння курсів лекцій із фахових дисциплін розпочинають індивідуальну наукову роботу. Тематика науково-дослідної роботи студентів присвячена питанням дослідження нетрадиційного армування конструкцій з ніздрюватих бетонів, технології та організації виконання торкретбетонних робіт методом розрахунку і математичного моделювання таких процесів.

Про результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях. Найкращі  дослідження подають на конкурс студентських робіт. Щороку кафедра на конкурси подає 2-3 наукові роботи.

Результати наукових досліджень використовують у дипломних роботах. Студенти, які мають значний науковий доробок, виконують дипломні роботи дослідницького характеру.

Результати НДРС враховують, рекомендуючи випускників до аспірантури.

 

Проведення експериментальних досліджень у лабораторії будівельних конструкцій (зліва направо: к.т.н., в.о. проф. А.В. Мазурак,

асистент І.В. Ковалик, ст. викладач В.О. Михайлечко).