Наукова робота – невід’ємний напрямок діяльності кафедри економіки. В центрі уваги науковців кафедри завжди були і є актуальні проблеми розвитку аграрної економіки, які здебільшого характеризуються комплексним характером, що характерно власне для даної кафедри, оскільки спеціальність 051 «Економіка» передбачає володіння широким спектром знань з усіх сфер економічної активності.

За сучасними пріоритетними напрямками наукових досліджень, що здійснюються у Львівському національному університеті природокористування, сформована наукова школа завідувача кафедри економіки, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Георгія Владиславовича Черевка – «Економіка раціонального використання природних ресурсів та зрівноважений розвиток територій».

Під керівництвом Г.В. Черевка захищено:

- 5 докторських дисертацій: Ф.В. Горбонос (2005 р.), В.І. Ткачук (2012 р.), В.А. Колодійчук (2015 р.), Н.М. Ступень (2018 р.), Р.М. Ступень (2019 р.);

- 23 кандидатські дисертації: В.А. Колодійчук (1998 р.), Р.К. Шурпенкова (1999 р.), Т.С. Гачек (1999 р.), І.М. Тофан (2000 р.), З.П. Березівський (2003 р.), В.П. Вантух (2004 р.), Т.М. Кохана (2005 р.), С.Ф. Яців (2011 р.), Н.І. Василенька (2007 р.), А.О. Павленчик (2008 р.), М.С. Ващик (2008 р.), О.О. Дадак (2009 р.), Г.І. Шимечко (2009 р.), Л.Я. Глубіш (2009 р.), Я.П. Березівський (2010 р.), Н.Р. Струк (2011 р.), Г.М. Дудич (2011 р.), Л.М. Кобрин (2014 р.), Є.В. Савченко (2014 р.), Ю.В. Дубневич (2015 р.), Н.О. Піняга (2016 р.), О. Смулка (2020 р.), В. Шугало (2021 р. – PhD).

 

May be an image of 2 людиниНемає опису світлини.

 

Тема наукових досліджень кафедри економіки на 2021–2025 рр.:

Інноватизація економіки як чинник зрівноваженого розвитку сільських регіонів та формування продовольчої безпеки країни.

Керівник: д.е.н., проф. Г.В.Черевко.

 

Основні напрями досліджень та виконавці:

- Тенденції та перспективи розвитку сільських регіонів і формування продовольчої безпеки країни – проф. Г.В. Черевко, доц. Н.Б. Зеліско, доц. Р.І. Василина, доц. Р.І. Магійович.

- Стратегічні напрями розвитку сільських регіонів у контексті міжнародного співробітництва – доц. Н.Б. Зеліско, доц. Р.І. Магійович.

- Ефективність функціонування виробників аграрної продукції та використання їх ресурсів – доц. С.Ф. Яців, доц. К.М. Руліцька, доц. С.М. Колач.

- Енергоефективність та енергонезалежність сільських регіонів – проф. Г.В. Черевко, доц. Г.В. Сиротюк.

- Державне регулювання аграрної економіки в контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів – проф. Г.В. Черевко, доц. З.С. Березівський.

- Нішева інноватизація аграрної економіки як чинник зрівноваженого розвитку сільських регіонів та формування продовольчої безпеки країни – доц. І.В. Черевко.

- Удосконалення економічних взаємовідносин у сфері аграрної економіки – проф. Г.В. Черевко, доц. Н.Б. Зеліско, доц. О.Р. Василина, доц. С.М. Колач.

 

D:Picturesрізне70621731_3053790554695611_287927460698259456_n.jpgMay be an image of 3 людини

 

З 2013 року кафедрою економіки проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» із щорічною конкретизацією її тематики відповідно до найбільш актуальних проблем.

2012 р. – Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств.

2013 р. – Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств.

2014 р. ‒ Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств (присвячена 60-річчю кафедри економіки підприємства ЛНАУ).

2015 р. – Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки.

2016 р. ‒ Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки.

2017 р. – Сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних процесів.

2018 р. ‒ Сільськогосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтеграції.

2019 р. ‒ Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

2020 р. ‒ Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва.

2021 р. (2-4 червня) ‒ Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

2022 р. (2-3 червня) – Ефективність інноваційного розвитку аграрних підприємств.

 

   

 

Збірники матеріалів проведених інтернет-конференцій

Міжнародна наукова співпраця

 Завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Георгій Черевко є постійним членом наукового комітету щорічних Міжнародних наукових конференцій, що організовуються кафедрою логістики Варшавського університету природничих наук (SGGW): 2021 р. – доповідь «Coronavirus vs agriculture in Ukraine»; 2022 р. – доповідь «Stan i możliwości rozwoju agrologistyki rzecznej w Ukrainie».

 

C:UsersUserСертифікатиPO Certificate to Heorhiy Cherevko.png

 

Завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Георгій Черевко – постійний член наукового комітету Міжнародної наукової конференції «Zaopatrzenie w energię w krajach grupy Wyszehradzkiej». 2021 р. – доповідь «Solar energetics of Ukraine and the experience of the V4 countries».

Завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Георгій Черевко є постійним членом Конгресу товариства економістів сільського господарства і агробізнесу.

 

 

В межах реалізації міжнародного проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» 25-29 липня 2022 р. д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Георгій Черевко був учасником «Літньої школи АПД – 2022», яка була організована у співпраці з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти та Київською школою економіки. Ключовою ціллю заходу було представлення міжнародного досвіду сфери аграрної торговельної політики у частині адаптації нашої держави до інтеграційних процесів та якнайшвидшого приєднання України до Європейського співтовариства із врахуванням умов сьогодення.

 

 

10 червня 2022 року в режимі онлайн з використанням платформи Teams відбулася XVI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми економіки, менеджменту, фінансів, страхування та банківської справи» («Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości»), організована факультетом суспільних наук Мазовецького державного університету у Плоцьку (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

В рамках співпраці із науковим закладом до складу ради наукового комітету конференції були включені проректор з наукової роботи ЛНУП, д.е.н., проф. І.Б. Яців та завідувач кафедри економіки ЛНУП, д.е.н., проф. Г.В. Черевко, які виступили з науковою доповіддю на тему «Economic and social consequences of production concentration in agricultural enterprises of Ukraine», ознайомивши учасників із функціонуванням в Україні крупних сільськогосподарських підприємств типу агрохолдингів, які в сучасних умовах війни продемонстрували набагато більшу здатність до економічного виживання та стійкості, ніж дрібніші господарства у сфері агробізнесу. В конференції взяли участь вчені з багатьох країн світу, в т.ч. з Індії, Латвії, Туреччини, Пакистану, Литви.

К.е.н., доцентка кафедри економіки Кароліна Руліцька в рамках програми Erasmus+ 6-10 червня 2022 р. у складі групи викладачів ЛНУП відвідала Природничий університет у Любліні (Республіка Польща). Результатом реалізації програми мобільності для викладачів стали прочитані лекції англійською мовою для 90 студентів спеціальності «Економіка» кафедри економіки і агробізнесу факультету агробіоінженерії та участь у наукових заходах, організованих університетом.

Студенти та викладачі, присутні на лекціях, проявили зацікавленість у запропонованих їх увазі темах наукових досліджень, ставили запитання та висловлювали своє бачення економічних процесів, які відбуваються в українському аграрному секторі. Активне обговорення вступу України в Європейський Союз та польський досвід форсайт-досліджень підтвердили актуальність та важливість наукових досліджень в цьому напрямку. Особливе захоплення студентів та викладачів викликала запропонована методологія форсайт-досліджень та її вплив на розвиток аграрного сектору України.

 

 

В контексті співпраці у сфері освітнього процесу з нашими колегами з Польщі кафедрою економіки ЛНУП було організовано і проведено 4 квітня 2022 р. відкриту онлайн-лекцію для аспірантів, магістрів та бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» факультету управління, економіки та права ЛНУП. Участь також взяли викладачі кафедри економіки.

Лекція була присвячена сучасним проблемам використання відходів на засадах циркулярної економіки. Професор Ельжбета Шиманська (Warsaw University of Life Sciences – SGGW) послідовно і логічно поінформувала наших студентів і аспірантів про динаміку нагромадження відходів у різних регіонах світу, джерела їх походження і структуру, про загрози, які з цим пов’язані, ознайомила їх із методикою визначення збитків від нераціонального використання цих відходів, з практикою різних країн щодо їх утилізації та ефективністю її видів.

Доцентка кафедри економіки Ганна Сиротюк 12-16 грудня 2021 року в рамках реалізації наукового міжнародного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення об’єктів цивільного будівництва» у складі делегації ЛНАУ здійснила візит до партнерського навчального закладу в Польщі – Університету наук про життя у Варшаві (SGGW). Делегація у складі першого проректора В.В. Боярчука (керівник проєкту), завідувача кафедри енергетики С.В. Сиротюка, доцента кафедри економіки Г.В. Сиротюк провела низку зустрічей з ректором SGGW (професор, доктор габілітований Міхал Єжи Засада) та директором інституту механічної інженерії (професор, доктор габілітований Томаш Нурек), на яких обговорювались результати реалізації проєкту і перспективи виконання подальших проєктів, можливості розширення освітньої співпраці між закладами вищої освіти за програмами академічної мобільності.

Доцентка Наталія Зеліско 6 листопада – 12 грудня 2021 р. проходила міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах вищої освіти: Європейський досвід» у Ягеллонському університеті в Кракові (Республіка Польща). В рамках підвищення кваліфікації взяла участь у розробці проєкту «Імплементація культури якості навчання, викладання та оцінювання в ЗВО України». Партнером проєкту є Львівський НУП.

У рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, який реалізовується в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, професор Георгій Черевко та в.о. професора кафедри економіки, д.е.н. Ірина Черевко взяли участь у всеукраїнському науково-методичному семінарі «Методика викладання європейської інтеграції». В ході семінару відбулось обговорення досвіду застосування методів навчання європейської інтеграції учасниками заходу, проблем поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом і набуття практичних знань та педагогічних навичок з викладання європейської інтеграції для студентів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

У контексті міжнародної співпраці протягом 2018–2019 рр. викладачі кафедри доценти О.Р. Василина, С.М. Колач, Н.Б. Зеліско, К.М. Руліцька, З.П. Березівський, С.Ф. Яців пройшли піврічне стажування в Старопольській вищій школі в Кельцях (Республіка Польща).

З метою ознайомлення із засадами, системою та організацією дистанційного навчання і перейняття відповідного досвіду доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко пройшов відповідні навчальні курси у Жешувському університеті (Польща).

Д.е.н., в.о. професора Ірина Черевко та к.е.н., доцентка Наталія Зеліско є дійсними членами наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва (The Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation)», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти й науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.

D:DesktopIMG-f5bb4815082883482e942d7319022319-V.jpg

Результати наукових досліджень, проведених викладачами кафедри, опубліковані у вітчизняних, міжнародних та закордонних наукових фахових виданнях і у матеріалах наукових та науково-практичних конференцій різних рівнів.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (2022.docx)2022.docx68 Кб
Скачати цей файл (2021.docx)2021.docx85 Кб
Скачати цей файл (2020.doc)2020.doc83 Кб
Скачати цей файл (2019.doc)2019.doc81 Кб
Скачати цей файл (2018.doc)2018.doc68 Кб
Скачати цей файл (2017.doc)2017.doc64 Кб
Скачати цей файл (2016.doc)2016.doc48 Кб
Скачати цей файл (2015.doc)2015.doc53 Кб
Скачати цей файл (2014.doc)2014.doc58 Кб
Скачати цей файл (2013.doc)2013.doc83 Кб
Скачати цей файл (2012.doc)2012.doc69 Кб
Скачати цей файл (2011.doc)2011.doc73 Кб
Скачати цей файл (2010.doc)2010.doc57 Кб
Скачати цей файл (Збірник економіка 2021.pdf)Збірник економіка 2021.pdf2685 Кб