Грещук Галина Ігорівна

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2004 р. закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Землекористування та кадастр» (диплом ВК № 25809979 від 09.07.2004 р.).

У 2018 р. – Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 081 «Право», кваліфікація – юрист (диплом М18 № 119678 від 31.12.2018 р.).

Кандидат економічних наук з 2012 року.

Доктор економічних наук з 2019 року.

Вчене звання доцента кафедри права Львівського національного аграрного університету присвоєно у 2019 році.

Вчене звання професора кафедри права Львівського національного університету природокористування присвоєно у 2023 році.

Призначена на посаду завідувача кафедри права Львівського національного аграрного університету в 2018 році.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 11 років, у тому числі у даному закладі – 11 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Земельне право», «Аграрне право», «Екологічне право», «Земельно-правове документознавство».

Наукова робота НПП: розвиток системи землевпорядного механізму використання земель сільськогосподарського призначення.

Є автором та співавтором підручника та навчального посібника, 3 монографій.

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів: керує підготовкою двох аспірантів.

Керівник у виконанні наукових досліджень кафедри права на 01.2019 – 12.2023 рр. за темою «Правове регулювання функціонування агробізнесу в Україні» (номер державної реєстрації 0119U100252).

Отримала сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою, у 2019 році.

Пройшла стажування:

- 2017 р. – пройшла курс навчання за програмою сільськогосподарських експертів-дорадників;

- 2018–2019 рр. – міжнародне стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща);

- 2019 р. – стажування у Львівському торговельно-економічному університеті (довідка про підвищення кваліфікації від 22.02.2019 р.);

- 2021 р. – підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету, тема «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі» (180 годин / 6 кредитів ECTS);

- 2021 р. – «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище». (180 годин / 6 кредитів ECTS);

- 2022 р. – міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (phd)». Стажування проведено ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (01.04 – 15.06.2022 р., 180 годин / 6 кредитів ECTS);

- 2022 р. – «Управлінський інтелект для освітян» (7-14 червня 2022 р., 60 годин / 2 кредити ECTS);

- 2022 р. – у Національному університеті «Львівська політехніка» на кафедрі цивільного права та процесу (довідка № 1021 від 17.11.2022 р. 22.09. – 11.11. 2022 р., 180 годин / 6 кредитів ECTS);

- 2022 р. – «Написання проєктів. Інструменти швидкого реагування» (07.07. – 15.07.2022 р., 30 годин / 1 кредит ECTS).

Навчально-методичні та наукові публікації

Має 152 публікації, з них 117 наукових та 35 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8828

Scopus ID: 58295494400.

Researcher ID: AGW-1684-2022.

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9VWEYWQAAAAJ&hl=uk