Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Це також пошукова система, яка формує статистику, що відображає стан і динаміку показників значущості, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Найбільш авторитетні міжнародні бази даних:

Scopus – найбільша в світі реферативна і аналітична база наукових публікацій і цитувань видавничої компанії Elsevier, яка охоплює: 22245 академічних журналів (у тому числі 51 український) від 5000 різних видавництв, 58,3 мільйона рефератів, більше 120 тисяч книг, 5,5 мільйона матеріалів наукових конференцій, 390 галузевих видань, 25,2 мільйона патентних записів. Scopus не містить повних текстів, але надає посилання на них. Для статей є бібліографічні описи, анотації та списки цитованої літератури. Функціонал платформи дозволяє шукати всі статті, що посилаються на цю статтю; доступне сортування за кількістю цитувань статті (від найбільш цитованих до найменш).  «Інструкція користувача Scopus (українською)», доступ: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/instrukciya_koristuvacha_scopus.pdf

ScienceDirect - одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень.
Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників. На основі ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.
Статті згруповано в чотири основні розділи: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі.

Google Scholar - є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених. В результаті пошуку формується список, в якому джерела (статті, книги, дисертації) розташовані залежно від місця публікації, ким створений документ, по частоті цитування і як недавно був процитований документ. Пошукова система Google Scholar повідомляє користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають позначки [PDF]. Google Scholar містить відомості не лише про онлайнові, але і про друкарські статті. У списку результатів пошуку офлайнові статті мають позначку [Citation]. За гіперпосиланням «Cited by ..» можна отримати відомості про те, скільки і які саме документи посилаються на конкретну публікацію в межах бази даних. У списку результатів може бути декілька посилань на матеріали, що відносяться до однієї і тієї ж статті.

Index Copernicus (Польща) (Index Copernicus Journals Master List) – міжнародна наукометрична база, яка включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів.
База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.  Щорічно вона публікує рейтинг видань та проводить детальний аналіз не тільки наукового рівня кожного журналу, але і його оформлення, розповсюдженості, привабливості для читачів тощо.

Основні наукометричні показники:

Індекс цитування - прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

Індекс Хірша (h-index) - показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) - формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

В Науковій бібліотеці університету створені аккаунти вільного доступу до Scopus, Web of Science та ScienceDirect.

Додаткову інформацію що до створення індивідуальних аккаунтів можна отримати за адресою:
(к. 1
08, головний корпус, 80381, вул. В.Великого 1, м. Дубляни, Львівська обл.).

Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science
Актуальна, зручна та інформативна таблиця з усіма українськими науковими журналами, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, за посиланням:
https://openscience.in.ua/ua-journals?fbclid=IwAR1AykIeYVNSZ57RBKeiiKuug1X4DL2Fb