CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 36.814.04 

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

 Створена наказом МОН України від 04 березня  2020 року №387

 Термін дії – до 31.12.2020 р.

 Персональний склад ради:

Голова спеціалізованої вченої ради:

Снітинський Володимир Васильович, д.б.н., професор, академік НААН, ректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

 Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

 Гнатів Петро Степанович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

 Учений секретар спецради:

Лопотич Наталія Ярославівна, к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

 Члени спецради:

Дацко Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Клименко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Кучерявий Володимир Панасович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 03.00.16;

Лихочвор Володимир Володимирович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Третяк Платон-Андрій Романович, д.б.н., професор, завідувач виробничою практикою, Прикарпатський лісогосподарський коледж, спеціальність 03.00.16;

Кияк Володимир Григорович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут екології Карпат, спеціальність 03.00.16;

Стапай Петро Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Шувар Іван Антонович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Капрусь Ігор Ярославович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Іванків Мар’яна Ярославівна, к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Качмар Наталя Василівна, к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Буцяк Ганна Андріївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.16.