10 червня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування. Членами ректорату було опрацьовано основні питання: про реформування та модернізацію системи вищої освіти відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» (реєстр. № 9600); про вдосконалення процедури поновлення здобувачів вищої освіти у ЛНУП; про можливості для реалізації програм мобільності студентів університету; про стан реалізації госпдоговірних робіт науково-педагогічними працівниками університету;

3 червня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Членами ректорату було опрацьовано основні питання: про підготовку освітніх програм, навчальних планів та робочих навчальних планів 2024–2025 н.р.; про ліквідацію академічної заборгованості студентами ОС «Бакалавр» і «Магістр» за результатами заліково-екзаменаційної сесії; про завершення підготовки звіту ЛНУП за результатами НДР упродовж 2019–2023 рр.; про проведення 5-6 червня 2024 р. першого етапу конкурсу «Кращий студент-науковець ЛНУП 2024»; про запрошення до приєднання ЛНУП до Міжнародної асоціації акредитованих бізнес-шкіл; про відкриття роботи докторантури ЛНУП у 2024 р.; про стан підготовки необхідної документації щодо відновлення землевпорядного корпусу; про ремонтні роботи у спортивному залі з важкої атлетики та студентських гуртожитках університету; про проведення літературно-мистецького вернісажу 06.06.2024; про підготовку до урочистої академії з нагоди випуску студентів ОС «Бакалавр»; про підготовку питань на Вчену раду університету, яка відбудеться у червні 2024 року.

27 травня 2024 р. відбулось чергове засідання ректорату Львівського національного університету природокористування під головуванням виконувача обов’язків ректора Василя Лопушняка.
Членами ректорату було опрацьовано основні зауваження Державної служби якості освіти. У результаті обговорення прийнято узгоджені рішення стосовно: удосконалення внутрішньоуніверситетських положень та інших нормативних документів, що стосуються оцінювання знань здобувачів вищої освіти й відрахування, поновлення і переведення здобувачів до ЛНУП; узгодження навчальних планів із затвердженими освітніми програмами; проведення опитування учасників освітнього процесу; проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників; усунення недоліків у роботі приймальної комісії університету в частині опрацювання мотиваційних листів та наявності відповідних військово-облікових документів у вступників.

20 травня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання порядку денного про освітній процес, надавши слово першому проректору Ірині Федів, проректору з навчально-виховної роботи Віталію Боярчуку, керівнику Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олегу Микулі. У результаті обговорення було прийнято низку рішень: продовжити моніторинг відпрацювання пропущених навчальних занять студентами ОС «Бакалавр», «Магістр» із дисциплін, які винесені на екзаменаційну сесію, не допустити до складання екзаменів тих студентів, які не відпрацювали пропущені заняття у повному обсязі; забезпечити проходження перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів ОС «Бакалавр» та провести попередні захисти цих робіт (проєктів) на кафедрах у встановлені терміни відповідно до внутрішньоуніверситетських правил; завершити формування бази даних освітніх компонент та розробити навчальні і робочі навчальні плани на 2024–2025 н.р. відповідно до освітніх програм, які реалізуються в університеті; розглянути на методичних комісіях факультетів підходи до формування навчальних планів та програм освітніх компонент із перспективою реалізації дуальної форми здобуття освіти у 2024–2025 н.р.; провести анкетування студентів та викладачів щодо впровадження нових технологій у навчальний процес до 23.05.2024; продовжити роботу на кафедрах університету щодо підготовки до акредитації освітніх програм у 2024–2025 н.р.

13 травня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Традиційно засідання розпочав в.о. ректора Василь Лопушняк з питань, що стосуються освітнього процесу, надавши слово першому проректору Ірині Федів, яка доповіла про початок екзаменаційної сесії у студентів ОС «Бакалавр», «Магістр». У результаті обговорення деканатам факультетів доручено вести моніторинг відпрацювання пропущених навчальних занять студентами ОС «Бакалавр», «Магістр» із дисциплін, які винесені на екзаменаційну сесію. Також увагу було акцентовано на об’єктивності оцінювання студентів.

7 травня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з представлення нового члена ректорату – проректора з навчально-виховної роботи Віталія Боярчука, побажав колезі натхнення до плідної праці задля розвитку університету в напрямі освітньо-виховного процесу. Після цього перейшли до реалізації порядку денного.
Керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула доповів про початок заліково-екзаменаційної сесії у студентів ОС «Бакалавр», «Магістр». Увага акцентувалась на недопущенні до сесії студентів, які не відпрацювали пропущені заняття, та на забезпеченні перевірки на плагіат курсових робіт (проєктів), які виносяться на захист упродовж залікового тижня з 07.05.2024 до 10.05.2024.

29 квітня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Традиційно засідання розпочав в.о. ректора Василь Лопушняк з актуальних питань освітнього процесу. Перший проректор Ірина Федів доповіла про стан відвідування навчальних занять студентами ОС «Бакалавр» та «Магістр» у розрізі факультетів, а також наголосила на забезпеченні належної якості захисту курсових робіт студентами ОС «Бакалавр», «Магістр» під час залікового тижня з 06.05.2024 до 10.05.2024 та якості виконання кваліфікаційних робіт студентами випускових курсів ОС «Бакалавр».

22 квітня 2024 р. відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання організації освітнього процесу в університеті. В обговоренні взяли участь перший проректор Ірина Федів, керівник НМВЗЯВО Олег Микула та декани факультетів.

15 квітня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання про стан навчальної роботи в університеті, надавши слово першому проректору Ірині Федів, яка доповіла про результати відпрацювання пропущених навчальних занять студентами ОС «Бакалавр», «Магістр» та про необхідність розмістити захищені курсові роботи (проєкти) студентів випускних курсів ОС «Бакалавр» у хмарному сховищі Google Drive до 19.04.2024. В обговоренні цього питання взяв участь керівник НМВЗЯВО Олег Микула, наголосивши на необхідності моніторингу відповідності процедури відпрацювання вимогам положення «Про порядок відпрацювання студентами Львівського національного університету природокористування пропущених лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять».

8 квітня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк з питання про стан навчальної роботи в університеті, акцентуючи увагу на відпрацюванні пропущених занять та перевірці на плагіат курсових робіт і проєктів. В обговоренні цього питання взяли участь перший проректор Ірина Федів та керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула. Зокрема, перший проректор закцентувала на об’єктивності оцінювання у заліковий тиждень студентів випускних курсів ОС «Бакалавр», враховуючи інформацію про кількість пропущених навчальних занять, а керівник НМВЗЯВО закцентував увагу на процедурі виявлення та запобігання плагіату в курсових роботах (проєктах).

1 квітня 2024 року відбулось засідання ректорату Львівського національного університету природокористування.
Традиційно розпочав засідання в.о. ректора Василь Лопушняк, наголосивши на актуальності відвідування та відпрацювання навчальних занять студентами університету. У контексті цього питання перший проректор Ірина Федів проаналізувала результати моніторингу відвідування онлайн навчальних занять студентами ОС «Магістр», а також повідомила про покращення якості наповнення інформацією віртуального навчального середовища Moodle. У продовження керівник Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Олег Микула доповів про стан відпрацювання студентами пропущених навчальних занять. В обговоренні взяли участь декани факультетів.