14-16 червня у Нью-Йорку відбулася XVI щорічна конференція «The Learning Ideas Conference 2023».
У цьогорічній конференції взяли участь науковці з 26 країн світу з 114 доповідями в очному і дистанційному режимах.
Професор Богдан Шуневич виступив дистанційно з темою доповіді «Massive open online courses at Ukrainian agrarian universities: To be or not to be». Доповідь стосувалася організації наукової роботи студентів нашого університету, які досліджують можливі шляхи впровадження у навчальний процес матеріалів українських платформ масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус» і «LingvaSkills», американської платформи «Coursera» та ін. під час викладання англійської мови та інших дисциплін для студентів перших-других курсів. Крім основної частини доповіді, учасники конференції побачили на одному зі слайдів презентації пам’ятник Герою України Степану Бандері, отримали коротку інформацію про нього, наш університет, факультети, кафедру іноземних мов, вишиванки, а також про російсько-українську війну.

Піврічне закордонне стажування доцента кафедри землеустрою Олександри Олександрівни Костишин завершилось виїздом до Бидгоської політехніки імені Яна та Єнджея Снядецьких (Польща). Стажування проходило з грудня 2022 року до червня 2023 року на факультеті інженерного будівництва, довкілля та архітектури під керівництвом доктора, заступника декана Йоланти Ціховської.
Під час тривалого стажування відбувся обмін знаннями та досвідом в сфері використання та охорони земель, налагоджено навчально-наукову співпрацю між факультетами і кафедрами.
15 червня 2023 року у Бидгощі відбулась зустріч викладачів факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП доктора економічних наук, професора Олександри Ковалишин та кандидата економічних наук, доцента Олександри Костишин з викладачами кафедри екологічної інженерії та адміністрацією Бидгоської політехніки. У рамках зустрічі обговорено результати стажування, подальшу наукову співпрацю та вручено Олександрі Костишин сертифікат.
Також викладачі відвідали заклад з утилізації медичних відходів в онкологічному центрі, побували на екскурсії у центрі Бидгоща та Торуня, обговорили особливості просторового містобудівного планування в Польщі.

 

Останнім часом на кафедрі іноземних мов Львівського національного університету природокористування популярними стали семінари, присвячені якійсь одній вузькій тематиці. Темою чергового семінару (15 червня 2023 р.) було «перевернуте навчання» (ПН) – англ. flipped learning. Суть перевернутого навчання полягає в тому, що викладач, наприклад, не читає сам лекцію студентам, а пропонує їм матеріали для самостійно опрацювання, щоб під час лекції оцінити рівень знання студентами вивченого матеріалу в процесі опитування, а також вирішує з ними практичні завдання, пов’язані з тематикою лекції.
З доповіддю про історію виникнення, моделі та використання цього виду навчання в Україні та за кордоном виступив Володимир Кухаренко, професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Досвідом впровадження такого навчання поділився Богдан Шуневич, професор нашого університету, який практикував такий підхід під час читання лекцій з дисципліни «Теорія і практика перекладу» на кафедрі прикладної лінгвістики Львівської політехніки у 1999–2000 рр. На семінарі виступили колишні студентки кафедри прикладної лінгвістики Юлія Шийка і Юлія Дем’янчук, які були учасниками впровадження перевернутого навчання, а тепер є відомими в Україні та за кордоном науковцями і педагогами: к.пед.н., доцент Ю. Шийка працює у Львівській політехніці, а Ю. Дем’янчук – у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, готується до захисту докторської дисертації з філологічних наук.

31 травня 2023 року на факультеті землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування відбувся І етап конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного університету природокористування – 2023». За результатами обговорення рекомендовано до участі в II етапі конкурсу наступні наукові студентські гуртки: «Державний земельний кадастр» (кафедра земельного кадастру, керівник доц. Мирослава Смолярчук) і «Туризмознавець» (кафедра туризму, керівник доц. Оксана Березівська).

Професором Люблінського природничого університету Пшемиславом Ленем прочитана гостьова лекція здобувачам третього рівня освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» на тему «Консолідація земель у Польщі».
Лектор зазначив, що дане питання у Польщі порушується на рівні держави та регулюється законодавчими актами, оскільки для землекористувань характерна дрібноконтурність і «шахматка», що ускладнює господарську діяльність та інфраструктурне облаштування у населених пунктах. Ознайомив із застосуванням ГІС-технологій при отриманні та опрацюванні геоінформаційних даних з дронів та проведенням на їх підставі планування та проєктування об’єктів інфраструктури, перенесення результатів на місцевість. Лекція пізнавальна, збагачена новаторськими ідеями та цікавими проєктними рішеннями.

Факультет землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України вже вкотре ділиться досвідом у вигляді тематичних лекцій для аспірантів другого року навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» факультету землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування. Лекторка доцент, к.е.н. Антоніна Москаленко поділилася досвідом впровадження у виробничий процес методів моделювання та планування для сталого землекористування.

17 травня 2023 р. на факультеті землевпорядкування та туризму ЛНУП відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій».
Участь у конференції взяли учасники як з провідних закладів вищої освіти та коледжів України, серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Одеський державний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоцерківський національний аграрний університет, Національний авіаційний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський національний лінгвістичний університет, Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеський національний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Подільський державний університет, Державний біотехнологічний університет, Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування, Сумський національний аграрний університет, Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму, Боярський фаховий коледж НУБіП України та ін., так і з інших науково-дослідних структур: Інституту землекористування НААН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
З привітальним словом виступили: в.о. декана факультету землевпорядкування та туризму ЛНУП Павло Петрович Колодій, завідувачка кафедри туризму ЛНУП Оксана Миколаївна Крупа, декан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії Одеського державного аграрного університету Оксана Степанівна Малащук, професор кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Катерина Анатоліївна Пилипенко, професор Білоцерківського національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України Антон Миколайович Третяк.
Доповідачі представили доповіді за такими тематичними напрямами: землеустрій та охорона земель, планування землекористування, адміністрування землекористування, кадастр і моніторинг земель, картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт, геоінформаційні системи в управлінні земельними ресурсами, актуальні питання та проблеми туристичної галузі, туристично-рекреаційний потенціал територій. Активна дискусія велася щодо питань використання й охорони земель та туристично-рекреаційного потенціалу територій, які виникають сьогодні в умовах війни, а також щодо питання післявоєнної відбудови.
Висловлюємо подяку учасникам конференції за цікаву дискусію та змістовні доповіді. Бажаємо всім учасникам подальших успіхів, творчої наснаги, нових наукових звершень та мирного неба.

Науково-педагогічні працівники кафедри геодезії і геоінформатики (доценти Олександр Бочко, Зоряна Рижок, Іван Рій та в.о. доцента Світлана Станько) разом із в.о. завідувача Романом Ступенем провели виїзний семінар у Закарпатській регіональній філії ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство».
У рамках підвищення кваліфікації вони взяли участь в аерофотозйомці території Неліпинської територіальної громади Мукачівського району Закарпатської області. Разом із керівником підприємства Іваном Проданцем ними було зроблено заліт дроном Autel EVO II RTK V3, у комплект якого входить GNSS приймач, який інтегрує модуль RTK та надає дані позиціонування на сантиметровому рівні в реальному часі, а також підтримує кінематику постобробки (PPK) з метою одержання ортофотоплану для створення топографічної карти в масштабі 1:2000. Одержану картографічну основу в майбутньому буде використано для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Неліпинської територіальної громади, що включає в себе планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території громади.
Викладачі кафедри геодезії і геоінформатики одержали практичний досвід застосування сучасних технологій за допомогою БПЛА, у результаті чого було отримано високоякісні цифрові знімки для досліджуваної території, що не поступаються результатам інструментальної тахеометричної зйомки, але в значно коротші терміни та за меншу вартість.

Щовівторка факультет землевпорядкування та туризму Львівського національного університету природокористування організовує День відкритих дверей, де проводить профорієнтаційну роботу з майбутніми абітурієнтами. Сьогодні такий захід як зазвичай відбувся в онлайн-режимі. До зустрічі долучились навчальні заклади Львівської області: Сасівський заклад загальної середньої освіти І-III ступенів Золочівської міської ради Золочівського району, Тартаківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад ім. Петра Саноцького», Спасівська гімназія ім. Василя Сидора-Шелеста, Княжівська загальноосвітня школа І-III ступенів Сокальської міської ради. Також сьогодні в стінах нашого факультету ми радо вітали випускників Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму. Студентів радо зустрічали декан факультету, завідувачі кафедр та викладачі. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з історією створення факультету, його розвитком, матеріально-технічною базою, з умовами яскравого студентського життя, з можливостями сфери професійної діяльності майбутніх фахівців – інженерів-землевпорядників та туристів.

 

У науковій школі А.М. Третяка 5 травня 2023 р. відбулася наукова дискусія на тему «Наукові, практичні та освітянські засади стратегії розвитку земельного устрою в Україні у повоєнний період як базової основи розвитку системи землевпорядкування». Участь в заході взяли науково-педагогічні працівники Львівського національного університету природокористування, Білоцерківського національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Державного біотехнологічного університету (м. Харків), Ужгородського національного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, аспіранти, студенти ОС «Бакалавр», «Магістр».
Запропонована парадигма зміни сучасної системи земельного устрою до ринково орієнтованої моделі, де в основу покладена інституціональна модель розвитку природно-екологічної, територіальної, власністної і землегосподарської підсистем земельного устрою.
В рамках зустрічі обговорено освітньо-наукову та професійні програми підготовки аспірантів та магістрів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Запропонували акцентувати увагу на основних освітніх компонентах, які забезпечують розвиток землевпорядкування, планування та моделювання землекористувань з метою відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок воєнних дій, їх рекультивації, консервації та залучення до загальногосподарського використання.