АГРАРНА ЕКОНОМІКА

науковий журнал

Львівського національного університету природокористування

Офіційний сайт журналу: http://agrarianeconomy.lnup.edu.ua/

 ISSN  2313-3627, e-ISSN 2523-4978

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) з економіки (Постанова Президії ВАК України від 23.02.2011 р. та Наказ МОН №1222 від 7.10.2016, поновлений у переліку наукових фахових видань Наказом МОН від 07.10.2016 р. №1222

Свідоцтво про державну реєстрацію ЛВ № 795/48 від 22.01.2007 р.

Науковий фаховий журнал  Львівського національного університету природокористування «Аграрна економіка» є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни та розрахований на керівників і спеціалістів АПК, науковців, студентів, широкий загал сільських читачів.

У рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери економіки, функціонування ринкової економіки, удосконалення кредитної й податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід функціонування економіки аграрного сектору.

Авторами публікацій є керівники державних органів управління, фахівці сільськогосподарських виробничих і агропромислових формувань, науковці, докторанти й аспіранти України та країн ближнього і далекого зарубіжжя.

До складу редакційної колегії входять зарубіжні вчені Республіки Польща, Чехії, Словацької Республіки.

У журналі виділені такі рубрики:

 • Аграрна політика і державне регулювання аграрної економіки
 • Теорія і методика наукових досліджень
 • Сторінки аграрної історії
 • Інновації та інноваційна діяльність
 • Маркетингове забезпечення АПК
 • Агропродовольчі ринки
 • Земельні відносини і використання землі
 • Економічні відносини в аграрному бізнесі
 • Економіка природокористування
 • Соціально-економічний розвиток сільських територій
 • Сільське господарство: стан і перспективи розвитку
 • Чинники розвитку аграрної економіки
 • Академічне життя
 • Критика і бібліографія