Вкладення:
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Молодший спеціаліст 2023.pdf)Зразок диплому ОС Молодший спеціаліст 2023.pdf638 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Фаховий молодший бакалавр 2023.pdf)Зразок диплому ОС Фаховий молодший бакалавр 2023.pdf634 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Бакалавр 2023.pdf)Зразок диплому ОС Бакалавр 2023.pdf581 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Магістр 2023.pdf)Зразок диплому ОС Магістр 2023.pdf658 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Доктор філософії 2023.pdf)Зразок диплому ОС Доктор філософії 2023.pdf849 Кб
Скачати цей файл (АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ.pdf)АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ.pdf222 Кб
Скачати цей файл (здобувачі.pdf)здобувачі.pdf204 Кб
Скачати цей файл (Результати моніторингу якості освіти.pdf)Результати моніторингу якості освіти.pdf112 Кб
Скачати цей файл (Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами.pdf)Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами.pdf546 Кб
Скачати цей файл (ліцензія ВО 20.06.2022.pdf)ліцензія ВО 20.06.2022.pdf743 Кб
Скачати цей файл (ліцензія ФМБ 02-20.06.2022.pdf)ліцензія ФМБ 02-20.06.2022.pdf356 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Магістр 2021.pdf)Зразок диплому ОС Магістр 2021.pdf1074 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Бакалавр 2021.pdf)Зразок диплому ОС Бакалавр 2021.pdf198 Кб
Скачати цей файл (Зразок диплому ОС Молодший спеціаліст 2021.pdf)Зразок диплому ОС Молодший спеціаліст 2021.pdf1222 Кб
Скачати цей файл (Наказ про затвердження зразків форм документів про вищу освіту 2021.pdf)Наказ про затвердження зразків форм документів про вищу освіту 2021.pdf476 Кб
Скачати цей файл (Прикладна екологія коледж.pdf)Прикладна екологія коледж.pdf6249 Кб
Скачати цей файл (Прикладна екологія відзнака коледж.pdf)Прикладна екологія відзнака коледж.pdf6250 Кб
Скачати цей файл (Агрономія бакалавр.pdf)Агрономія бакалавр.pdf962 Кб
Скачати цей файл (Екологія та онс магістр.pdf)Екологія та онс магістр.pdf965 Кб
Скачати цей файл (Екологія і онс відзнака магістр.pdf)Екологія і онс відзнака магістр.pdf439 Кб
Скачати цей файл (Агрономія відзнака бакалавр.pdf)Агрономія відзнака бакалавр.pdf966 Кб
Скачати цей файл (Агроінженерія відзнака спеціаліст відзнака.pdf)Агроінженерія відзнака спеціаліст відзнака.pdf970 Кб
Скачати цей файл (Агроінженерія спеціаліст.pdf)Агроінженерія спеціаліст.pdf966 Кб

 

Положення про академічну доброчесність у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про відкриті заняття у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про електронний журнал обліку академічної успішності та відвідування занять здобувачами вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про індивідуальні навчальні плани студентів Львівському національному університеті природокористування .

Завантажити

Положення про конкурс «Кращий наставник академічної групи Львівського національного університету природокористування».

Завантажити

Положення про конкурс «Кращий студент Львівського національного університету природокористування».

Завантажити

Положення про моніторинг вищої освіти та освітньої діяльності у Львівському національному університеті природокористування

Завантажити

Положення про критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів вищої освіти Львівського національного  університету природокористування.

Завантажити

Положення про критерії, правила і процедури оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів  Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про наставника академічної групи Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про перевірку курсових робіт (проєктів) та інших навчальних, науково-методичних робіт на академічний плагіат у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок визнання іноземних документів про освіту.

Завантажити

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок відпрацювання студентами Львівського національного університету природокористування пропущених лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять.

Завантажити

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про організацію інклюзивного навчання в ЛНУП.

Завантажити

Положення про проведення практики студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про процедуру та підстави видачі дипломів, спільних та подвійних дипломів та академічних довідок у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про репозитарій Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про розгляд звернень студентів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському національному університеті природокористування за допомогою антиплагіатної інтернет системи (програмно-обчислювального комплексу) StrikePlagiarism.

Завантажити

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Львівського національного університету природокористування.

Завантажити

Положення про стипендію ім. Я.Зайшлого у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Львівському національному  університеті природокористування.

Завантажити

Положення про педагогічну практику аспірантів у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в умовах пандемії, зумовленої COVID-19 у Львівському національному університеті природокористування.

Завантажити

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у Львівському національному університеті природокористування

Завантажити

Норми часу для планування й обліку роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського національного університету природокористування

Завантажити

Положення про критерії оцінювання знань та вмінь студентів Львівського національного університету природокористування

Завантажити

Положення про іменну стипендію імені Героя України Тараса Чайки

Завантажити

Положення про гаранта освітньої програми ЛНУП

Завантажити

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Нормативи часу для планування роботи НПП.doc)Нормативи часу для планування роботи НПП.doc169 Кб
Скачати цей файл (Порядок скасування рішення про видачу_диплома.pdf)Порядок скасування рішення про видачу_диплома.pdf175 Кб
Скачати цей файл (Положення про стипенідю ім.Я.Зайшлого.pdf)Положення про стипенідю ім.Я.Зайшлого.pdf114 Кб
Скачати цей файл (Положення про видачу дипломів.pdf)Положення про видачу дипломів.pdf535 Кб
Скачати цей файл (Положення про Екзаменаційну комію ЛНАУ2020.pdf)Положення про Екзаменаційну комію ЛНАУ2020.pdf1707 Кб
Скачати цей файл (Положення про студентський рейтинг (зі змінами_2021р.).pdf)Положення про студентський рейтинг (зі змінами_2021р.).pdf688 Кб
Скачати цей файл (Положення про перезарахування.pdf)Положення про перезарахування.pdf643 Кб
Скачати цей файл (Інструкція діловодство2021.pdf)Інструкція діловодство2021.pdf1939 Кб
Скачати цей файл (Положення про студ гурток.pdf)Положення про студ гурток.pdf146 Кб
Скачати цей файл (Положення про електронний журнал.pdf)Положення про електронний журнал.pdf569 Кб
Скачати цей файл (Положення про організацію та проведення опитування.pdf)Положення про організацію та проведення опитування.pdf328 Кб
Скачати цей файл (Положення про перевірку на академічний плагіат.pdf)Положення про перевірку на академічний плагіат.pdf356 Кб
Скачати цей файл (положення про конфлікти.pdf)положення про конфлікти.pdf424 Кб
Скачати цей файл (Положення про навч відділ заб якості ЛНАУ 2020.pdf)Положення про навч відділ заб якості ЛНАУ 2020.pdf374 Кб
Скачати цей файл (положення про відділ з організації навчально-виховної роботи студентів 2021.doc)положення про відділ з організації навчально-виховної роботи студентів 2021.doc53 Кб
Скачати цей файл (положення про наставника.doc)положення про наставника.doc52 Кб
Скачати цей файл (Положення про конкурсний відбір_2020.pdf)Положення про конкурсний відбір_2020.pdf181 Кб
Скачати цей файл (положення про міжнародні проєкти.doc)положення про міжнародні проєкти.doc68 Кб
Скачати цей файл (Положення про підвищення кваліфікації та стажування_243 наказ від 21.12.2019.doc)Положення про підвищення кваліфікації та стажування_243 наказ від 21.12.2019.doc175 Кб
Скачати цей файл (Про Забезпечення доступу до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛНАУ.doc)Про Забезпечення доступу до ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЛНАУ.doc53 Кб
Скачати цей файл (Положення студентської самоврядної організації Основа ЛНАУ нове.doc)Положення студентської самоврядної організації Основа ЛНАУ нове.doc126 Кб
Скачати цей файл (Інструкція з діловодства.doc)Інструкція з діловодства.doc336 Кб
Скачати цей файл (Розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf)Розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf251 Кб
Скачати цей файл (Положення про розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf)Положення про розгляд звернень студентів ЛНАУ 2019 рік.pdf251 Кб
Скачати цей файл (Тимчасове Положення про дуальну освіту.doc)Тимчасове Положення про дуальну освіту.doc85 Кб
Скачати цей файл (Положення про неформальну освіту.doc)Положення про неформальну освіту.doc37 Кб
Скачати цей файл (Положення ЛНАУ’’ Про формування ОПП ’’.doc)Положення ЛНАУ’’ Про формування ОПП ’’.doc2173 Кб
Скачати цей файл (положення про відпрацювання пропущених занять_ наказ № 18 від 29.01.2019.doc)положення про відпрацювання пропущених занять_ наказ № 18 від 29.01.2019.doc67 Кб
Скачати цей файл (Положення про індивідуальні навчальні плани студентів.pdf)Положення про індивідуальні навчальні плани студентів.pdf379 Кб
Скачати цей файл (Сертифікати про акредитацію.pdf)Сертифікати про акредитацію.pdf1264 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок визнання іноземних освітніх документів.doc)Положення про порядок визнання іноземних освітніх документів.doc72 Кб
Скачати цей файл (Положення про стипендіальне забезпечення.doc)Положення про стипендіальне забезпечення.doc197 Кб
Скачати цей файл (Положення про критерії оцінювання.doc)Положення про критерії оцінювання.doc151 Кб
Скачати цей файл (Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства.doc)Положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства.doc53 Кб
Скачати цей файл (Положення про навчання за інд графіком.pdf)Положення про навчання за інд графіком.pdf820 Кб
Скачати цей файл (Положення про студентські квитки від 31.08.2018 р..pdf)Положення про студентські квитки від 31.08.2018 р..pdf245 Кб
Скачати цей файл (Про визнання освітніх документів.pdf)Про визнання освітніх документів.pdf416 Кб
Скачати цей файл (Положення про практику.doc)Положення про практику.doc270 Кб
Скачати цей файл (Склад комісії з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти при вченій раді ЛНАУ.doc)Склад комісії з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти при вченій раді ЛНАУ.doc25 Кб
Скачати цей файл (Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у ЛНАУ.pdf)Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у ЛНАУ.pdf185 Кб
Скачати цей файл (Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ.pdf)Положення про академічну доброчесність у ЛНАУ.pdf369 Кб
Скачати цей файл (Стандарт підприємства(вимоги до оформлення дипломних і курсових).doc)Стандарт підприємства(вимоги до оформлення дипломних і курсових).doc217 Кб
Скачати цей файл (Положення про диплом.doc)Положення про диплом.doc96 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до ЛНАУ.pdf)Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення студентів до ЛНАУ.pdf498 Кб
Скачати цей файл (Положення про відкриті заняття ЛНАУ .doc)Положення про відкриті заняття ЛНАУ .doc86 Кб
Скачати цей файл (Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури ЛНАУ.doc)Положення про порядок підготовки та видання методичної та навчальної літератури ЛНАУ.doc126 Кб
Скачати цей файл (Полож про систему якості вищої освіти.doc)Полож про систему якості вищої освіти.doc191 Кб
Скачати цей файл (Положення про академ мобільність.doc)Положення про академ мобільність.doc101 Кб

Для забезпечення високого рівня освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями, провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах, забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності, створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів,збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян у Львівському національному аграрному університеті сформована ефективна система прийняття рішень під час здійснення навчально-виховного процесу.

Система базується на принципах: автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.