Дисертант

Лупак Оксана Миколаївна

Тема дисертації:

«Еколого - біохімічні   засади застосування  біостимуляторів при вирощуванні  лікарських рослин  на Заході України».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту:

24.03.2021р.

 

Дисертант

Тітаренко  Ольга Михайлівна

Тема дисертації:

«Нагромадження важких металів у фітомасі природних кормових угідь Східного Поділля».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту:

24.03.2021р.

Дисертант
Гоцій Наталія Данилівна

Тема дисертації:
«Біоекологічні особливості ліан роду Рarthenocissus Рlanch.  та їх використання для фітомеліорації довкілля Львова».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту:

26.11.2020р.

Дисертант

Клим Олег Ярославович

Тема дисертації

«Інтенсивність нагромадження важких металів і жирних кислот у тканинах та продукції бджіл в умовах заходу україни»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту:

21.07.20

 

Дисертант

Шуплат Тарас Ігорович

Тема дисертації

«Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенністану довкілля міста Львів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту

17.12.2019 р.

Дисертант

Кіт Лілія Петрівна

Тема дисертації

«Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Дата захисту

05.06.2019 р.

Дисертант

Дидів Андрій Ігорович

Тема дисертації

«Агроекологічні аспекти нагромадження йонів кадмію і свинцю у Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L. в умовах Західного Лісостепу» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019.

Дата захисту

05.06.2019 р.

Дисертант

Градович Ніна Ігорівна

Тема дисертації

«Динаміка вмісту Плюмбуму та Кадмію в штучних гідроекосистемах та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і способи його корекції»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019.

Дата захисту

06.02.2019 р.

Дисертант

Бубис Ольга Євгеніївна

Тема дисертації

«Екотоксикологічні механізми впливу важких металів на процеси метаболізму в клітинах рослин плейстофітону» 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018.

Дата захисту

05.06.2018 р.

Дисертант

Германович Ольга Мирославівна

Тема дисертації

«Емісія діоксиду карбону ґрунтом за різних систем удобрення і вапнування в агробіогеоценозах Опілля»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018.

Дата захисту

27.02.2018