19 грудня 2023 р. відбулося підписання Угоди між Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Intellectual Property Office – IP Office) і Львівським національним університетом природокористування про створення та подальше функціонування у ЛНУП Центру підтримки технологій та інновацій (TISC – Technology and Innovation Support Center), який входить до національної мережі TISC.
Завданнями центру є забезпечення доступу користувачів до високоякісних послуг, що відповідають їх потребам у сфері технологічної інформації, збільшення можливостей щодо її ефективного використання з метою сприяння здійсненню аналітичних досліджень, поширення знань щодо реалізації та комерціалізації технологій, набуття, використання та захисту прав інтелектуальної власності, проведення тематичних конференцій, заходів та організації тренінгів, навчань та семінарів у сфері інтелектуальної власності та інновацій, здійснення науково-експертної та науково-консультативної діяльності і аналізу об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел патентної та непатентної інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку відповідно до загальних вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Одночасно підписано Меморандум про співробітництво між УКРНОІВІ (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій) та ЛНУП, яким передбачено координацію зусиль у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій та комерціалізації результатів наукових досліджень, подальший активний розвиток мережі TISC, а також сприяння у розбудові інноваційного середовища, фахової підготовки фахівців у даній сфері, сприяння створенню умов для розвитку інноваційної екосистеми, розвитку навичок інноваційного підприємництва та винахідництва, впровадження сучасних методів навчання підприємницьким, винахідницьким навичкам та мисленню з використанням інформаційних та електронних технологій, сприяння розвитку стартап-руху серед здобувачів освіти, науковців та молоді.
Розвиток співпраці ЛНУП із ІР офісом в рамках укладених угоди та меморандуму, безперечно, сприятиме розвитку інтелектуальної та інноваційної діяльності як вагомого чинника підвищення ефективності економіки та зростанню рівня міжнародного визнання ЛНУП і його інтеграції у міжнародне освітньо-наукове середовище.

Послуги
Базовий рівень – безкоштовні послуги
• надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів;
• надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;
• організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

Додатковий рівень – безкоштовні послуги
• надання загальної інформації щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також нормативно-правових актів з оформлення і подання заявок на отримання охоронних документів на ОПІВ і підтримання їх чинності;
• навчання навичкам проведення пошуку в спеціалізованих базах даних та інших інформаційних ресурсах у сфері інтелектуальної власності;
• інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності;
• участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, розвитку інноваційної діяльності, проведення патентних досліджень;
• консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ;
• надання доступу користувачам до апаратних і програмних засобів TISC;
• інші послуги.

Контакти
Керівник TISC – Ірина Василівна Черевко
+38068-501-87-15
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.