20 грудня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання в.о. ректора університету Володимир Снітинський, який наголосив на важливості розгляду питань порядку денного з огляду на потребу у постійному вдосконаленні якості освітнього процесу, забезпечення належних умов фахової підготовки здобувачів вищої освіти та враховуючи зміни, обумовлені розвитком ринку праці, новими загрозами та завданнями, які постали перед Україною та закладами вищої освіти у 2022 році.
На порядок денний засідання було винесено наступні питання:
- Про принципи формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм навчання у Львівському національному університеті природокористування (доповідала головний учений секретар Ірина Федів).
- Про результати навчальної, наукової, виховної роботи кафедри права, кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу у 2020–2022 рр. та підготовку до акредитації освітніх програм ОС «Бакалавр» (доповідали: завідувачка кафедри права Галина Грещук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Андрій Линдюк).
В обговоренні брали участь керівник НМВЗЯВО, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич.
За результатами розгляду питань порядку денного Вчена рада визначила напрямки подальшого вдосконалення освітніх програм та процесу формування навчальних планів, а також було окреслено широке коло питань щодо вдосконалення роботи кафедр, зокрема в частині підготовки до акредитації освітніх програм та розвитку навчальної, наукової, виховної, організаційної роботи відповідних структурних підрозділів.

9 листопада 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування.
Розпочав засідання ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський, який наголосив на важливості розгляду питань порядку денного, зважаючи на те, що до акредитації у 2022–2023 н.р. готуються 4 освітні програми ОС «Бакалавр», 2 – ОС «Магістр», 2 – ОС «Доктор філософії».
Далі перейшли до реалізації порядку денного, на який було винесено наступні питання:
1. Про результати акредитації освітніх програм у 2021–2022 н.р. та її особливості в умовах воєнного стану.
Доповідав: керівник НМВЗЯВО Олег Микула.
2. Про результати навчальної, наукової, виховної роботи кафедри інформаційних технологій, кафедри туризму у 2019–2021 рр. та підготовку до акредитації освітніх програм ОС «Магістр».
Доповідали: завідувачка кафедри туризму Оксана Крупа, завідувач кафедри інформаційних технологій Анатолій Тригуба.
В обговоренні брали участь перший проректор Віталій Боярчук, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич.
3. Про стан виконання ухвали Вченої ради Львівського національного університету природокористування «Про стан та перспективи розвитку структурних підрозділів університету, затвердження Стратегії розвитку на 2022–2027 рр.».
Доповідав: перший проректор Віталій Боярчук.
4. Про заміщення вакантних посад директора наукової бібліотеки та завідувачів кафедр (проводилось таємне голосування).
5. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЛНУП (проводилось таємне голосування).
На жаль, засідання Вченої ради не вдалось провести у традиційному режимі, оскільки о 13.00 по всій Україні була оголошена повітряна тривога і засідання Вченої ради було перенесено в укриття.

11 травня 2022 року відбулось засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, порядок денний якого був наступний:
1. Про стан та перспективи розвитку структурних підрозділів університету, формування Стратегії розвитку на 2022–2027 рр.
Доповідали: перший проректор Віталій Боярчук, проректор з наукової роботи Ігор Яців, проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич, декани факультетів.
2. Про затвердження Порядку прийому на навчання до університету та його відокремлених структурних підрозділів у 2022 році.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Голячук.
Розпочалось засідання Вченої ради з оголошеної ректором Володимиром Снітинським хвилини мовчання за загиблими військовими та цивільними у російсько-українській війні.
Після цього перейшли до виконання порядку денного. За результатами доповідей та їх обговорення Вчена рада прийняла ряд рішень, які стали основою для проєкту Стратегії розвитку університету та його структурних підрозділів на 2022–2027 рр.
Юлія Голячук ознайомила членів Вченої ради з умовами вступу, визначеними Порядком прийому на навчання до університету та його відокремлених структурних підрозділів у 2022 році.
Також Вчена рада прийняла рішення, які стосуються оперативної діяльності університету.

15 березня 2022 року відбулось онлайн-засідання Вченої ради Львівського національного університету природокористування, на якому було розглянуто ряд питань з організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.
Відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні“», у зв’язку з введенням в дію Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 року №235 прийнято рішення замінити атестацію у формі захисту кваліфікаційної роботи здобувачів ОС «Бакалавр» (окрім спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») усіх форм навчання на атестаційний екзамен.
Також ректор Володимир Снітинський ознайомив членів Вченої ради з основними вимогами щодо проведення занять в цей непростий період, ключовими положеннями, які розглядались Спілкою ректорів України та винесені на розгляд Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.
Варто наголосити на тому, що в разі, якщо здобувач освіти перебуває в лавах Територіальної оборони ЗСУ або не може доєднуватись до занять в дистанційній формі через різні обставини, пов’язані з російсько-українською війною, йому може бути оформлено індивідуальний графік навчання (для цього необхідно звернутись у відповідний деканат). Якщо здобувач освіти перебуває в лавах Збройних сил України – йому надається академічна відпустка.

25 січня 2022 року відбулось перше у поточному році засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету.
На початку засідання ректор Володимир Снітинський привітав членів Вченої ради з початком нового навчального семестру та побажав усім міцного здоров’я.
Після цього перейшли до реалізації наступного порядку денного:
1. Про основні завдання колективу університету на II семестр 2021–2022 н.р.
Доповідав: перший проректор Віталій Боярчук.
2. Про внесення змін до Правил прийому до Львівського національного аграрного університету для здобуття вищої освіти у 2022 році та затвердження Правил прийому до відокремлених структурних підрозділів Львівського національного аграрного університету для здобуття освіти у 2022 році.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія Голячук.
У дистанційному режимі до засідання Вченої ради долучилися директори коледжів.

27 грудня 2021 року відбулось урочисте засідання Вченої ради університету з нагоди випуску студентів ОС «Магістр». З вітальним словом виступив ректор Львівського національного аграрного університету академік НААНУ, професор, доктор біологічних наук Володимир Васильович Снітинський. Після цього до зачитання наказу про випуск студентів ОС «Магістр» Львівського національного аграрного університету було запрошено головного вченого секретаря університету Ірину Михайлівну Федів. Також ректор університету нагородив найкращих студентів грамотами. На завершення офіційної частини заходу пролунав студентський гімн «Гаудеамус» у виконанні Народної хорової капели «Джерела Розточчя», а також зі словами подяки пролунали виступи студентських лідерів – випускників Ірини Тимків та Дмитра Барановського.
Святкова концертна програма розпочалась виконанням Гімну університету Народною хоровою капелою ЛНАУ «Джерела Розточчя». Продовжив розважальну програму Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» з вокально-хореографічною картинкою «Карпатські візерунки». Наступною пролунала композиція «Шум» з репертуару гурту «Go_A» у виконанні Народного ансамблю «Троїсті музики». Після цього аспірант Михайло Іващенко та капелан Іван Венгрин виконали композицію «Три поради». Далі прозвучала пісня «Я так хочу до тебе» у виконанні гурту «7’s Sky». Продовжили концерт студенти факультету управління, економіки та права Олександр Патроник і Марія Буткевич композицією «Діаманти із очей». Ну і на завершення урочистого засідання Вченої ради університету з нагоди випуску студентів ОС «Магістр» аспірант Михайло Іващенко та Народна хорова капела «Джерела Розточчя» виконали композицію «Заспіваймо пісню за Україну».

1 грудня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету, на якому розглядались наступні питання:
• Про стан дотримання академічної доброчесності в частині функціонування системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
Доповідали: керівник НМВЗЯВО Олег Микула та перший проректор Віталій Боярчук.
• Про проєктну, грантову діяльність, реалізацію програм національної і міжнародної співпраці та комерціалізацію науково-дослідної роботи у Львівському національному аграрному університеті.
Доповідав проректор з наукової роботи Ігор Яців.
• Про затвердження тем дисертаційних робіт для здобуття ОС «Доктор філософії».
• Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету.
З метою ознайомлення усіх учасників освітнього процесу зі змінами у «Положенні про процедуру впровадження антиплагіатної системи в Львівському національному аграрному університеті» та «Положенні про академічну доброчесність у Львівському національному аграрному університеті» до засідання Вченої ради через онлайн-платформу Zoom мали змогу долучитись директори фахових коледжів та усі науково-педагогічні працівники університету.

30 вересня 2021 року в актовому залі університету з дотриманням протиепідемічних заходів відбулось засідання Вченої ради університету, на якому розглядали наступні питання:
1. Про результати акредитації освітньо-наукових програм «Доктор філософії» у 2020–2021 н.р. та підготовку до акредитації у 2021–2022 н.р.
Доповідав проректор з наукової роботи Ігор Яців. В обговоренні взяли участь декан факультету будівництва та архітектури Андрій Мазурак, завідувач кафедри економіки Георгій Черевко, завідувач кафедри інформаційних технологій Анатолій Тригуба, які поділились досвідом акредитації освітньо-наукових програм як гаранти та експерти НАЗЯВО.
Варто відзначити, що у 2020–2021 н.р. було успішно акредитовано на п’ять років дві освітньо-наукові програми ОС «Доктор філософії» – 051 «Економіка» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також 12 освітніх програм ОС «Бакалавр», 10 з яких отримали акредитацію на максимальний термін. На 2021–2022 н.р. заплановано акредитацію двох освітніх програм ОС «Бакалавр» та п’яти освітньо-наукових програм ОС «Доктор філософії».
За результатами доповіді й обговорення було прийнято ухвалу з рішеннями щодо покращення підготовки за ОС «Доктор філософії» в університеті.

27 серпня 2021 року відбулось перше у новому навчальному році засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету. Ректор Володимир Снітинський привітав усіх з початком 2021–2022 навчального року та наголосив на викликах та можливостях, які очікують на університет та його відокремлені структурні підрозділи, після чого розпочали реалізацію порядку денного.
Перший проректор Віталій Боярчук та керівник НМВЗЯВО Олег Микула доповідали стосовно питання «Принципи реалізації освітнього процесу у ЛНАУ у 2021–2022 н.р. та затвердження відповідної документації».
Проректор з наукової роботи Ігор Яців ознайомив членів Вченої ради з процесом підготовки до XXII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», а проректор з навчально-виховної роботи Юрій Дубневич розповів про підготовку до Посвяти у студенти ЛНАУ, яка відбудеться 31 серпня.
За результатами роботи Вченої ради було прийнято ряд рішень, які стосуються організації освітнього процесу.
Окрім цього, було прийнято ухвалу про перейменування факультетів:
- економічний факультет перейменовано на факультет управління, економіки та права;
- факультет механіки та енергетики перейменовано на факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій;
- землевпорядний факультет перейменовано на факультет землевпорядкування та туризму.
Також згідно з рекомендаціями акредитаційної комісії НАЗЯВО студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» переведено з економічного факультету (нова назва – факультет управління, економіки та права) на факультет механіки та енергетики (нова назва – факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій).

25 червня 2021 року відбулось завершальне у 2020–2021 н.р. засідання Вченої ради, на якому було підведено підсумки навчального року та розглянуто ряд важливих питань діяльності університету:
1. Про якість освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах Львівського національного аграрного університету.
Заслухавши доповідь першого проректора Віталія Боярчука, Вчена рада оцінила стан кадрового забезпечення освітнього процесу у коледжах, формування контингенту студентів, навчально-методичні та науково-інформаційні компоненти освітніх програм та надала рекомендації щодо вдосконалення якості освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах університету.
2. Про підготовку до акредитації освітніх програм у 2021–2022 н.р.
Головний учений секретар Ірина Федів озвучила результати акредитації освітніх програм у 2020–2021 н.р., виокремила недоліки та рекомендації щодо їх покращення. Також Вчена рада затвердила план акредитації на 2021–2022 н.р.