Дисципліни

Ремонтно-будівельні роботи

Будівельне матеріалознавство

Педагогіка

Організація баз даних

Комп’ютерні мережі

Операційні системи

Матеріалознавство і ТКМ

Теплотехніка

Економіка будівництва

Основи економіки туристичного підприємства

Дисципліни
Вебтехнології та вебдизайн
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
Організація бази даних та знань
Вища математика
Дискретна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Основи автоматики
Електротехніка в будівництві

Дисципліни
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Англійська мова за професійним спрямуванням

Дисципліни
Статистика
Грошова оцінка землі і нерухомості
Основи підприємницької діяльності та управлінської праці
Менеджмент та маркетинг

Дисципліни
Технічне обслуговування електронного обладнання
Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
Електропривід сільськогосподарських машин
Чисельні методи
Організація баз даних та знань

Дисципліни
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка