Дисципліни
Історія України
Історія: Україна і світ
Всесвітня історія
Українська мова та література
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізика
Фізика та астрономія
Астрономія

Дисципліни

Ремонтно-будівельні роботи

Будівельне матеріалознавство

Педагогіка

Організація баз даних

Комп’ютерні мережі

Операційні системи

Матеріалознавство і ТКМ

Теплотехніка

Економіка будівництва

Основи економіки туристичного підприємства

Дисципліни
Вебтехнології та вебдизайн
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера
Організація бази даних та знань
Вища математика
Дискретна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Основи автоматики
Електротехніка в будівництві

Дисципліни
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Англійська мова за професійним спрямуванням