Дисципліни

Інформаційні системи і технології в обліку

 

Дисципліни

Оцінка природних ресурсів
Геодезія
Фотометрія та дистанційне зондування

Дисципліни

Агроекологія
Екотоксикологія
Біологія

Дисципліни

Органічне рослинництво
Ґрунтознавство
Основи дослідницької справи
Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерної техніки
Ботаніка з фізіологією рослин
Правила дорожнього руху
Безпека дорожнього руху та перша медична допомога при ДТП
Трактори і автомобілі
Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва
Механізація виробничих процесів у тваринництві
Інфраструктура товарного ринку
Ціноутворення
Фіскальна та митна політика
Економічний аналіз та ринкові дослідження
Організація і менеджмент виробничої та бізнесової діяльності
Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва Стандартизація продукції тваринництва
Товарознавство
Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
Безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці
Менеджмент
Економіка праці та управління персоналом
Основи маркетингу
Комунікаційна діяльність, реклама та стимулювання продажу
Технологія виробництва молока та яловичини
Технологія виробництва продукції бджільництва
Розведення та утримання бджолиних сімей
Медоносна база бджільництва
Гігієна тварин з основами мікробіології
Агрохімія
Ґрунтознавство
Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва
Технологія виробництва продукції рослинництва
Землеробство
Насінництво з основами селекції
Екологія та захист навколишнього середовища
Кормовиробництво
Плодоовочівництво
Захист рослин
Основи наукових досліджень з використанням комп’ютерної техніки
Годівля сільськогосподарських тварин
Розведення сільськогосподарських тварин
Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії
Технологія виробництва молока та яловичини
Технологія виробництва продукції свинарства
Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин
Технологія відтворення сільськогосподарських тварин
Технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії
Технологія виробництва продукції птахівництва
Технологія виробництва продукції свинарства
Економічний аналіз
Бухгалтерський облік
Контроль, ревізія та аудит
Фінансовий облік
Економічна теорія

Дисципліни

Основи маркетингу
Статистика
Основи економічного аналізу
Інформаційні системи та технології в галузі
Основи технічної творчості
Вступ до спеціальності
Електрообладнання автомобілів
Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки

Дисципліни

Економіка туристичного підприємства
Аналіз діяльності туристичних підприємств
Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі
Ринок туристичних послуг
Геопросторова організація туризму та рекреації
Управління туристичними дестинаціями
Організація ресторанного бізнесу
Економіка туризму

Дисципліни

Вебпрограмування
Візуалізація даних

Дисципліни

Державний земельний кадастр
Картографія
Земельне право
Організація використання земель
Кадастр населених пунктів