Психологія – наука про сукупність психологічних явищ та поведінку людини, об’єктом вивчення якої є найскладніша сфера її життєдіяльності – психіка.
У Львівському національному університеті природокористування працює практичний психолог, який здійснює: психологічне забезпечення освітнього процесу; психологічний супровід здобувачів вищої освіти; психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів вищої освіти, особистісного та професійного розвитку тощо; психологічний супровід осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству.
Психолог входить у склад комісії з надання соціально-психологічної допомоги працівникам та здобувачам освіти ЛНУП, яка сприяє: формуванню у здобувачів вищої освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; взаємодії закладів освіти, сім’ї та суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам). Надає психологічну допомогу за запитами учасників освітнього процесу, поважаючи гідність здобувачів освіти та професійну компетентність своїх колег та представників суміжних професій.


З метою належного забезпечення психологічної та соціальної підтримки працівників та здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті природокористування створено Комісію з надання соціально-психологічної допомоги.

Основні завдання комісії:

- збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

- сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Склад комісії:

Юрій Володимирович Дубневич

проректор з навчально-виховної роботи ЛНУП, кандидат економічних наук, доцент

Іван Тарасович Венгрин

студентський капелан

Мирослава Володимирівна Ходакова

практичний психолог відділу з організації навчально-виховної роботи студентів

Роман Андрійович Шмиг

керівник первинної профспілкової організації працівників ЛНУП, кандидат технічних наук, доцент

Ігор Васильович Вовк

завідувач кафедри фізичного виховання

Марина Леонідівна Лазарева

завідувач кафедри гуманітарної освіти, кандидат філософських наук, доцент

Заступники деканів факультетів з виховної роботи

за поданням деканів факультетів

Представник ССО «Основа»

за згодою

Наталія Григорівна Городецька

за згодою, доцент кафедри іноземних мов, кандидат психологічних наук