ЗДОБУВАЧІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

(станом на 08 травня 2023 року)


Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)

Актуальну інформацію щодо ліцензій ЛНУП можна переглянути в реєстрі ЄДБО за посиланням: https://registry.edbo.gov.ua/university/162/educators/

 

Назва спеціальності (спеціалізації)

Кількість здобувачів

 

Денна

Заочна

БАКАЛАВР

(022) Дизайн Дизайн середовища

13

6

(051) Економіка

32

23

(071) Облік і оподаткування

54

60

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

73

47

(073) Менеджмент

95

55

(075) Маркетинг

33

2

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

35

24

(081) Право

43

51

(101) Екологія

113

44

(122) Комп'ютерні науки

36

7

(126) Інформаційні системи та технології

84

21

(133) Галузеве машинобудування

105

25

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

106

62

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

83

19

(183) Технології захисту навколишнього середовища

48

3

(191) Архітектура та містобудування

66

 

(192) Будівництво та цивільна інженерія

160

63

(193) Геодезія та землеустрій

150

65

(201) Агрономія

303

55

(202) Захист і карантин рослин

46

8

(203) Садівництво та виноградарство

39

7

(206) Садово-паркове господарство

8

5

(208) Агроінженерія

206

60

(242) Туризм

43

39

(274) Автомобільний транспорт

258

57

(292) Міжнародні економічні відносини

17

 

МАГІСТР

(051) Економіка

29

7

(071) Облік і оподаткування

31

28

(072) Фінанси, банківська справа та страхування

31

11

(073) Менеджмент

68

20

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

29

7

(101) Екологія

66

12

(126) Інформаційні системи та технології

62

6

(133) Галузеве машинобудування

45

3

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

42

11

(191) Архітектура та містобудування

34

 

(192) Будівництво та цивільна інженерія

70

34

(193) Геодезія та землеустрій

89

37

(201) Агрономія

135

29

(203) Садівництво та виноградарство

29

2

(208) Агроінженерія

48

5

(242) Туризм

22

3

(274) Автомобільний транспорт

75

11

(292) Міжнародні економічні відносини

39

2