23 травня 2024 року відбулося нагородження студентів грамотами від в.о. ректора Львівського національного університету природокористування Василя Лопушняка з нагоди відзначення Дня науки. Ця подія стала чудовою нагодою вшанувати досягнення молодих науковців, які своїми здобутками зробили вагомий внесок у розвиток наукової діяльності Львівського національного університету природокористування.

18 травня 2024 року к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Галина Східницька та к.е.н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНУП Зоряна Рижок взяли участь в церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року», що відбулася у Київському будинку вчених НАН України. На захід Галину Східницьку було запрошено як членкиню організаційного комітету конкурсу, а Зоряну Рижок – як поважного гостя.

30 квітня 2024 р. відбулася координаційна нарада в.о. ректора Василя Лопушняка та проректора з наукової роботи Богдана Гулька з директоркою Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Тетяною Гетьман та начальником управління Людмилою Гончаренко.
Метою візиту поважних гостей було офіційне підписання двостороннього Меморандуму про співпрацю, оскільки активна взаємодія сторін, розпочата в попередньому році, передбачає подальшу тісну співпрацю з реалізації двох міжнародних проєктів: AKIS та InterReg.
Впродовж зустрічі обговорювалися також питання спільної участі сторін у реалізації проєктів з навчання, перекваліфікації та адаптації ветеранів, ветеранок і внутрішньо переміщених осіб на матеріально-технічній базі ЛНУП, актуальна проблематика агровиробничих підприємств та нові можливості та виклики у зв’язку з набуттям Україною статусу кандидата в члени ЄС, окреслено цілі для подальшої ефективної взаємодії з розвитку агровиробництва Львівщини.

Удосконалення технологій переробки рослинних решток та відходів тваринного походження для отримання біогазу та органічних добрив є актуальним викликом сьогодення.
Реалізацію наукового проєкту в цій сфері розпочато спільними зусиллями Асоціації роботодавців Львівської області, корпорації «Енергоресурс-Інвест», ТзОВ «БІТ» та науково-педагогічних працівників ЛНУП. В рамках проєкту в університеті розміщено та введено в дію біогазовий реактор з метою проведення досліджень параметрів виробництва метану з різних видів і композицій сировини, вивчення складу отриманого дигестату (продукту біоконверсії органічних матеріалів у процесі метанового бродіння) та оцінки ефективності його застосування в агровиробництві.

19 березня 2024 року відбулося відзначення здобувачів вищої освіти згідно з підсумками проведення Звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень 2023 року.
В.о. ректора Львівського НУП Василь Лопушняк привітав молодих людей, які займаються студентською науковою роботою, зазначивши, що саме вони є майбутнім нашої країни, яке визначатиме її науковий та технологічний прогрес. Молоді науковці є тими, хто забезпечує розвиток університету, оскільки їхні ідеї та дослідження відіграють ключову роль у впровадженні нововведень, сприяючи розвитку не лише науки, а й всього університетського співтовариства. Основою для цього мають стати студентські наукові гуртки, що являються важливим елементом формування системи освітніх програм, що стимулюватиме здобуття студентами дослідницьких навичок, розвиток їхніх здібностей та компетентностей у результаті проведення наукових досліджень.

Упродовж 6-8 березня 2024 року в Львівському національному університеті природокористування відбулася Звітна студентська наукова конференція за результатами наукових досліджень 2023 року. Ця подія стала важливою платформою для 920 студентів, які взяли участь у звітних засіданнях студентських наукових гуртків, де з доповідями виступили 107 молодих вчених.
На факультеті агротехнологій та екології здобувачі вищої освіти представили наукові напрямки, що стосуються впливу систем удобрення на урожайність та якість сільськогосподарських культур, контролю чисельності бур’янів, вивчення впливу різних факторів на формування показників якості насіннєвого і садивного матеріалу сільськогосподарських культур, нормативно-правових і технологічних аспектів оцінки впливу на стан довкілля.

19 грудня 2023 р. відбулося підписання Угоди між Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Intellectual Property Office – IP Office) і Львівським національним університетом природокористування про створення та подальше функціонування у ЛНУП Центру підтримки технологій та інновацій (TISC – Technology and Innovation Support Center), який входить до національної мережі TISC.
Завданнями центру є забезпечення доступу користувачів до високоякісних послуг, що відповідають їх потребам у сфері технологічної інформації, збільшення можливостей щодо її ефективного використання з метою сприяння здійсненню аналітичних досліджень, поширення знань щодо реалізації та комерціалізації технологій, набуття, використання та захисту прав інтелектуальної власності, проведення тематичних конференцій, заходів та організації тренінгів, навчань та семінарів у сфері інтелектуальної власності та інновацій, здійснення науково-експертної та науково-консультативної діяльності і аналізу об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел патентної та непатентної інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку відповідно до загальних вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).
Одночасно підписано Меморандум про співробітництво між УКРНОІВІ (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій) та ЛНУП, яким передбачено координацію зусиль у сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій та комерціалізації результатів наукових досліджень, подальший активний розвиток мережі TISC, а також сприяння у розбудові інноваційного середовища, фахової підготовки фахівців у даній сфері, сприяння створенню умов для розвитку інноваційної екосистеми, розвитку навичок інноваційного підприємництва та винахідництва, впровадження сучасних методів навчання підприємницьким, винахідницьким навичкам та мисленню з використанням інформаційних та електронних технологій, сприяння розвитку стартап-руху серед здобувачів освіти, науковців та молоді.
Розвиток співпраці ЛНУП із ІР офісом в рамках укладених угоди та меморандуму, безперечно, сприятиме розвитку інтелектуальної та інноваційної діяльності як вагомого чинника підвищення ефективності економіки та зростанню рівня міжнародного визнання ЛНУП і його інтеграції у міжнародне освітньо-наукове середовище.

Послуги
Базовий рівень – безкоштовні послуги
• надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів;
• надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;
• організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

Додатковий рівень – безкоштовні послуги
• надання загальної інформації щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також нормативно-правових актів з оформлення і подання заявок на отримання охоронних документів на ОПІВ і підтримання їх чинності;
• навчання навичкам проведення пошуку в спеціалізованих базах даних та інших інформаційних ресурсах у сфері інтелектуальної власності;
• інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності;
• участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів з питань правової охорони і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, розвитку інноваційної діяльності, проведення патентних досліджень;
• консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ;
• надання доступу користувачам до апаратних і програмних засобів TISC;
• інші послуги.

Контакти
Керівник TISC – Ірина Василівна Черевко
+38068-501-87-15
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У рамках XXIV Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в освіті». Мета конференції – обмін досвідом та ідеями стосовно інноваційних методів навчання в закладах вищої і фахової передвищої освіти. Під час конференції обговорювались питання сучасного стану і перспектив цифрової трансформації процесу навчання. Увага акцентувалась на методах і технологіях змішаного та дистанційного навчання, інформатизації та діджиталізації освітнього процесу, підвищенні рівня інформаційно-цифрової компетентності працівників закладів освіти.