е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 1995 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист (диплом ЛК № 012949 від 26.06.1995 р.).
Кандидат юридичних наук з 2014 року.
Вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу Львівського торговельно-економічного університету зі спеціальності «Право» присвоєно у 2016 році.
Призначена на посаду професора кафедри права Львівського національного аграрного університету у 2021 році.
З 2019 р. є гарантом освітньої програми спеціальності 081 «Право».
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 26 років, у тому числі у ЛНУП – 4 роки.
Основні навчальні курси, які веде викладач: «Цивільне процесуальне право України», «Цивільне право України», «Виконавче провадження», «Міжнародний захист прав людини».
Основні напрями наукових досліджень: докази і доказування у цивільному процесі України; цивільні права особи та їх захист; особливості виконання рішень в Україні, в тому числі рішень Європейського суду з прав людини.
Пройшла стажування у Старопольській вищій школі в м. Кельце (Польща) у 2019 р. та у Львівському торговельно-економічному університеті у 2022 р.

Автор 105 публікацій, з них 63 наукових та 42 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Співавтор Великої української юридичної енциклопедії (Харків: Право, 2017, Том 3).
DOI: https://doi.org/10.32782/yuv.v4.2022.15
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=d4J9dcsAAAAJ
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2645-9242