е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 2004 р. закінчила Львівську комерційну академію, спеціальність – правознавство, кваліфікація – спеціаліст з правознавства.
Кандидат юридичних наук з 2014 року.
Вчене звання доцента кафедри права зі спеціальності 081 «Право» присвоєно у 2019 році.
Призначена на посаду доцента кафедри права у 2019 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 17 років, у тому числі у ЛНУП – 4 роки.
Основні навчальні курси, які веде викладач: «Трудове право України», «Адміністративне право та процес України», «Сімейне право України», «Міжнародне право».
Основні напрями наукових досліджень: охорона праці жінок та неповнолітніх, міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок.
Отримала сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою, у 2020 році.
Пройшла стажування:
- Старопольська вища школа (м. Кельце, Польща), тема «Обмін досвідом та знаннями з дисциплін: правознавство, трудове право, адміністративне право, міжнародне право» (6-19.06.2020 р.);
- Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти ЛНАУ, тема «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle» (180 годин / 6 кредитів, 1-26.06.2020 р., свідоцтво серія ПК № 00493735/000273-20 від 1.07.2020 р.);
- ЛНАУ, тема «Організація навчального процесу у закладах освіти за допомогою сучасних інноваційних технологій, інтегрування різних систем та платформ у єдине віртуальне навчальне середовище» (180 годин / 6 кредитів, 29.03.2021 р.);
- підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за темою «Удосконалення професійних компетентностей викладача в умовах реформування вищої освіти в Україні» (180 годин / 6 кредитів, 30.09. – 18.11.2022 р., м. Львів).

Авторка близько 77 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4773-949X
Researcher ID: HSF-8001-2023