Галина Іванівна Бережницька – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри права.

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2007 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

У 2008 році закінчила Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит».

У 2019 році закінчила Львівський торговельно-економічний університет за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 7 років, у тому числі у ЛНУП – 7 років.

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Отримала сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) мовою, у 2022 році.

Вчене звання доцента кафедри права зі спеціальності 081 «Право» присвоєно у 2023 році.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Земельне право», «Аграрне право», «Містобудівне право» та «Правознавство» для студентів ОС «Бакалавр».

У 2020 році пройшла стажування у Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНАУ на тему «Використання платформи Zoom для дистанційного навчання і роботи, користування платформою Moodle».

У 2022 році пройшла стажування у Львівському торговельно-економічному університеті обсягом обсяг 180 годин / 6,0 кредитів ЄКТС (сертифікат Львівського торговельно-економічного університету №8/10 від 25.10.2022 р.).

Автор понад 45 наукових праць та навчально-методичних матеріалів, у тому числі 3 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0908-8665.