е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
У 2011 р. закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
Кандидат юридичних наук з 2016 року.
Призначена на посаду в.о. доцента кафедри права у 2020 році.
Вчене звання доцента кафедри права присвоєно у 2022 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 5 років, у тому числі у ЛНУП – 2 роки.
Основні навчальні курси, які веде викладач: «Господарське право України», «Основи римського права», «Фінансове право України», «Право Європейського Союзу», «Юридичний практикум».
Коло наукових інтересів: правовий захист суб’єктів агробізнесу від «рейдерських» атак.
Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Правознавець».
Отримала сертифікат В2, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (польською) мовою, у 2019 році.
Пройшла міжнародне стажування у Вищій школі лінгвістичній (м. Ченстохова, Республіка Польща), що засвідчує отриманий сертифікат (5.04. – 05.07.2019 р.).
Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти ЛНУП (4.02. – 19.03.2021 р., свідоцтво серія ПК № 00493735/000770-21).
Пройшла стажування на кафедрі цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» (6 кредитів / 180 годин, довідка № 1022 від 17.11.2022 р., 22.09. – 11.11.2022 р.).
Підвищення кваліфікації на тему «Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації» (19 акад. годин, 4.10. – 15.11.2022 р.).

Має 107 публікацій, з них 94 наукових та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
Scopus Author ID: 57210788145.
ORCID ID: 0000-0003-4505-3096.
Research ID: ABX-3363-2022.
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4qhsiFoAAAAJ